AAPP ကၽြန္ႏုပ္တုိ႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားသို႔ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပူးေပါင္းပါဝင္

13 April, 2020

အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

19 February, 2020

အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

8 December, 2019

ပဲခူးတုိင္းေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

6 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းသနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

31 January, 2018