ပဲခူးတုိင္းေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

27662144_1476176652495075_964944680_n

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား အေျခခံလူ႔အခြင့့္အေရး ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ (တရက္တာ) ကို AAPP မွႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ပါသည္။

U Tin Aung

ေဆြးေႏြးပြဲကို ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးတင္မ်ိဳးေအာင္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး၊ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအမႈေဆာင္အရာ႐ွိ၊ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွႈး၊ၿမိဳ႕နယ္လဝက ဦးစီးမႉးတို႔မွတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ကိုဝဏၰႏြယ္ လူ႔အခြင့့္အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ UDHR အခ်က္ ၃၀ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးခ့ဲပါသည္္။ ဆရာရဲေအာင္မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၈၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ AAPP မွ ကိုဘိုဘိုလင္း၊ကိုဆန္နီ၊ ပဲခူးအေရွ႕ႏိုင္ငံေရးအက် ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕မွ ဦးဘိုေတာက္ တို႔မွပါဝင္အားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲကို ၅.၂.၂၀၁၈ နံနက္ – (၁၀:၀၀) မွ ညေန – (၄:၀၀) ထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္ AAPP မွ UDHR အိတ္ေဆာင္စာအုပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရပ္ေက်းနည္းဥပေဒ အခန္း (၄) ပါအခ်က္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား ေဝငွခဲ့ပါသည္။