ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုဗစ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ (၂) ခုတြင္ ေအေအပီပီမွ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးေဟာေျပာ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဆြာအထက္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ ထားရွိသည့္ကိုဗစ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ားတြင္ထားရွိသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းေအေအပီပီမွ ေကာင္ဆယ္လာ စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္မွ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးေရး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီးနန္ဒညီေဆြ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ဦးမင္းႏိုင္ေအာင္ တို႔မွ အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။