MHAP အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ စူပါဗိုက္ဆာ မသန္းသန္းေဌးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးတို႔ သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ေရး ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ က်ိဳက္ဝိုင္း မသန္စြမ္းသက္ႀကီး သင္တန္း ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ MHAP တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ စူပါဗိုက္ဆာႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားမွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္ဆယ္လင္း ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္။