ပဲခူးတုိင္းသနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

27496276_1265798046887485_2144581752_n

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား အေျခခံလူ႔အခြင့့္အေရး ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ (တရက္တာ) ကို AAPP မွႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို သနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသန္းႏိုင္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး AAPP မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာေစာသန္းလႈိင္မွ လူ႔အခြင့့္အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ UDHR အခ်က္ ၃၀ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးခ့ဲပါသည္္။

27591365_1265814946885795_1309666055_nဆရာဦးရဲေအာင္မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၁၂၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ ကိုေဇာ္မိုး၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုတင့္ထူးလြင္၊ ပဲခူးအေရွ႕ႏိုင္ငံေရးအက် ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕မွ ဦးဘိုေတာက္ တို႔မွပါဝင္အားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲကို ၃၁.၁.၂၀၁၈ နံနက္ – (၁၀:၀၀) မွ ညေန – (၄:၀၀) ထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္ AAPP မွ UDHR အိတ္ေဆာင္စာအုပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရပ္ေက်းနည္းဥပေဒ အခန္း (၄) ပါအခ်က္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား ေဝငွခဲ့ပါသည္။