မြန်မာနိုင်ငံ၏လိုအပ်နေသော စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဤရှင်းလင်းချက်စာတမ်းသည် လူထုအပေါ် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ မကြုံစဖူးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေများကို ရှုမြင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများ၏ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ရေရှည်ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြ ပေးထားပါသည်။ ထို့ပြင် COVID-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကို ဇီဝလက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုခြင်း ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။  

ဤရှင်းလင်းချက်စာတမ်းသည် အေအေပီပီမှ ပြုစုထားသော အချက်အလက်များ၊ ပညာရှင်များ၏ စာတမ်းများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများအား အခြေခံ ၍ ဖော်ပြ ပါသည်။ စစ်အာဏာရှင် တို့၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကြောင့် ကြုံတွေ့ ခံစားခဲ့ရသော မလုံခြုံမှု၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထိုးစစ်ဆင်မှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ အိုးအိမ် စွန့်ခွါရမှုများမှသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (စိတ်ဒဏ်ရာ) ၏ ပြင်းထန်သော အကျိုးဆက်များ နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကြားတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာလွန်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) တို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖော်ပြသည်။ 

စာတမ်းအား ဒေါင်းလော့ရယူရန် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များ (၁)Mental Health 1.pdf

စာတမ်းအားဒေါင်းလော့ရယူရန်  စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ A4 -1.pdf

စာတမ်းအားဒေါင်းလော့ရယူရန် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတှု နှင့် ထိခိုက်နာကျင်ရသော အသို်းအဝန်း၏စိတ်ကျ်းမာရေး (3)

စာတမ်းအားဒေါင်းလော့ရယူရန် မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြေခံအားဖြင့ စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်နသော လူမှု အသိုငးအဝန်းတစ်ခု ဖြစသည် (2)