AAPP Press Release (Burmese)

အက်ဥ္းသား ၁၀၂ ဦးလြတ္ေပးျခင္းအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

Posted: Friday, January 22nd, 2016

ရက္စြဲ —– ၂၂ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၀၂ ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ပုဒ္မ ၄၀၁(၁) ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ယခုအခ်ိ... Read more ➤

AAPP New Letterhead

ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Penal Reform)

Posted: Tuesday, January 12th, 2016

စာတမ္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျမန္မာ့သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထူးျခားမႈအျဖစ္ ထင္က်န္ရစ္ခဲ့မည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးမွတဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္မွ စၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတာ၀န္ကို ထမ္း... Read more ➤

ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳလႊာ

Posted: Friday, November 20th, 2015

ရက္စဲြ။       ။ ၂၀ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၅ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည... Read more ➤

AAPP New Letterhead

ျမင္းၿခံအက်ဥ္းေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအတြက္ ေအေအပီပီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted: Friday, November 13th, 2015

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ရက္စဲြ။ ။ ၁၂ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၅ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သျဖင့္ ျမင္းျခံအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္က်ခံေနရၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကိုစည္သူျမတ္ႏွင့္ ကိုစိုးလိႈင္ ႏွ... Read more ➤

letter head

ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းအား ကန္႔႔ကြက္

Posted: Thursday, October 22nd, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းအား ကန္႔႔ကြက္ ရက္စြဲ။ ။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျဖဴးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္... Read more ➤

letter head

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သိကၡာခ်သည္ဟု စြပ္္စြဲခ်က္ျဖင့့္္ ဖမ္ဆီး ထားေသာ မေခ်ာစႏၵီထြန္းႏွင့္ ပက္ထရစ္ ကြမ္ ဂ်ာလီ တို႔အား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ လိုအပ္

Posted: Saturday, October 17th, 2015

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သိကၡာခ်သည္ဟု စြပ္္စြဲခ်က္ျဖင့့္္ ဖမ္ဆီး ထားေသာ မေခ်ာစႏၵီထြန္းႏွင့္ ပက္ထရစ္ ကြမ္ ဂ်ာလီ တို႔အား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ လိုအပ္ ေန႔စြဲ။ ။ ေအာက္တိုဘာလ ၁... Read more ➤

cover of joint statement

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးမွီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

Posted: Monday, September 28th, 2015

ရက္စဲြ။ ။ ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅။ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ပတ... Read more ➤

statement cover

ေအေအပီပီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔တုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Posted: Wednesday, August 26th, 2015

ရက္စြဲ- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ အုိးဘုိေထာင္၌ တုိက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးခံထားရသည့္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား ကိုႏုိင္ရဲေဝ၊ ကိုေအာင္ဆန္းဦး၊ ကိုဂ်စ္တူး၊ ဥာဏ္လင္းထက္ တို႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိ... Read more ➤

cover

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted: Friday, July 31st, 2015

ရက္စြဲ၊ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္... Read more ➤

Ko Tin Win Picture

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနျခင္း

Posted: Thursday, June 11th, 2015

ဓါတ္ပုံအားကိုဘသက္ေအာင္ေဖ့ဘုတ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ရက္စြဲ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအ... Read more ➤