အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးပဲြ
AAPP Staff

ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၂:၃၀ နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)ေတြ႔ဆုံကာ ေကာ္မရွင္ရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်… Read More

 
ေအေအပီပီမွဇြန္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း
AAPP Staff

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ၂၁၂ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၄၁ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၉ ဦးသည္ ေထာင္တြ… Read More

 
ပဲခူးတကၠသိုလ္ (လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ).
AAPP Staff

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ေအေအပီပီ၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္း (ပဲခူး) ႏွင့္ ပဲခူးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (ဗကသ မ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္) တုိ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပဲြကို ပဲခူးတု… Read More

 
HRD forum သုိ႔ေအေအပီပီမွတက္ေရာက္ေဆြးေႏြး.
AAPP Staff

၂၉ ဇြန္လ ၂၀၁၇ ေန႔လည္ ၃ နာရီ တြင္ Summit Park View Hotel ၌ျပဳလုပ္ေသာ Human Right Defender Forum "Legal Framework and Initiative to Stop Torture in Myanmar" တြင္ ေအေအပီပီမွ ျမန္မာျပည္တာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပ… Read More

 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္။
AAPP Staff

ေက်းဇူးတင္လႊာ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဓိကရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အန္အီးဒီ (National Endowment for Democracy) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဗ်ဴရို (Department of State’s Bureau for Democracy, Human Rights and Labor) အား အထူးေက်… Read More

 
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား အားေပးကူညီသည့့္္ ႏိုုင္ငံတကာေန႔ အတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္ သည္။ ၀ိမုုတၱတိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (VWO)၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူ… Read More

 
အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္စဲြ
AAPP Staff

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသ… Read More

 
ေအအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေမလတြင္းတြင္ လယ္သမား ၂၀ ဦး၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေမလတြင္း ၂၁ ဦး ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို ၂၁… Read More

 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ေအေအပီပီေတြ႔ဆုံ.
AAPP Staff

၇ ဇြန္လ ၂၀၁၇ေန႔၊ ေန႔လည္၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းအား ေအေအပီပီ(ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း)မွ ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္တို႔သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရ… Read More

 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေအေအပီပီသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္
AAPP Staff

ယေန႔ ၆ ဇြန္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္နာမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးယုုလြင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဖုုန္းၾကြယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရေက်ာ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရာရွိ ဦးရဲေနာင္လြင္တိုု႔ ႏိုုင္ငံေရး… Read More

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

A brief introduction to what we do

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ေအေအပီမွ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌သာမကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း အဖြဲ႔၏ အဓိကတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Read more ➤

စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ခံစားေနရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီး ေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား (PTSD)ႏွင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္း စသည့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ (MHAP) ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္ (JHU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။. Read more ➤

ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း အစီအစဥ္

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အစုိးရအာဏာပိုင္တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ ျပန္လည္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပညာေရးမ်ားကို Read more ➤

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျပဳစုၿပီး မိမိတိို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Read more ➤