မတ္လ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ
AAPP Staff

  လစဥ္အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Month in Review (Finalized Burmese-PDF) လစဥ္သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Chronology(Burmese-PDF) လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းကိုေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 93 Remaining… Read More

 
ေအေအပီပီ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံ
AAPP Staff

၂၂-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌရံုးခန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ရင္။ဒုဥကၠဌဦးၾကည္ဇင္။ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ တို႔ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္-ကိုလြင္မိုးျမင့္ -ပဲ… Read More

 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ ၉၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕ထဲမွ ၉၀ ဦးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးသည္ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ က်န္တစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္… Read More

 
ဇန္နဝါရီလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း
AAPP Staff

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ၂၅၀ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၆ ဦး အက်ဥ္း က်ခံေနရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၉၀ ဦးသည္… Read More

 
ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း သို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္
AAPP Staff

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ AAPP မွ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ၊ ငွက္ေအာ္စမ္း ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူ… Read More

 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

ရက္စြဲ။  ။ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဥပေဒအၾကံေပးတဦးျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၌က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Senior Leadership Program ျဖစ္သည့္ ဘာသာအယူ မတူကြဲျပားသူမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္… Read More

 
လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ CSO မ်ားႏွင့္ Ms. Yan Hee Lee တုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
AAPP Staff

၁၇ ဇန္နဝါ၇ီ ၂၀၁၇ တြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ UNDP ရံုုး ဦးသန္႔ခန္းမ၌ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ CSO မ်ားႏွင့္ Ms. Yan Hee Lee တိုု႔ နံနက္ ၈နာရီမွ ၁၁နာရီထိ ေတြ႔ဆံုု၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအနမ်ား၊ အစိုုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္… Read More

 
ေအေအပီပီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ဒီဇင္ဘာလတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားကိုးဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးတို႕အပါအဝင္ ၁၂ ဦး ဖ… Read More

 
ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ေအေအပီပီ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
AAPP Staff

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္, ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ,ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေအေအပီပီတို႔၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို ေကာ္မတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေအေအပီပီမွ ကိုဘိုၾကည္၊ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုေဇာ္မိုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးမိုးတို႔တက္ေရာက… Read More

 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ လစဉ္သတင္းထုတ္ျပန္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အသိေပးေၾကညာခ်က္
AAPP Staff

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ AAPP အားပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားႏွင့္ေထာက္ခံသူမ်ားခင္ဗ်ား ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလ… Read More

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

A brief introduction to what we do

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ေအေအပီမွ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌သာမကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း အဖြဲ႔၏ အဓိကတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Read more ➤

စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ခံစားေနရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီး ေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား (PTSD)ႏွင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္း စသည့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ (MHAP) ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္ (JHU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။. Read more ➤

ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း အစီအစဥ္

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အစုိးရအာဏာပိုင္တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ ျပန္လည္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပညာေရးမ်ားကို Read more ➤

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျပဳစုၿပီး မိမိတိို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Read more ➤