ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ႏွင့္ One News Myanmar interview

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၁)———-“ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လံုး၀ မရွိေတာ့ေအာင္၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရလာေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။”ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း—————————————–ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ နဲ႔ ဦးဟိန္းလတ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးထားတာေတြကို ဒီတစ္ပတ္ လႈပ္ေနေသာအ႐ုပ္မ်ားက႑မွာ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ စီစဥ္သူ — ဟိန္းလတ္၊ ထုတ္လုပ္သူ — ခင္မိုးေရႊ၊ တည္းျဖတ္ – အိရီလြင္

Posted by One News Myanmar on Tuesday, 4 December 2018

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၂)———–" ေထာင္ဆိုတာ သူခိုးေလးကို သူခိုးႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ေနရာႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲလိုေနရာကေနသူတို႔ေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မွသာလ်င္ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားမွာ”ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း—————————————–ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ နဲ႔ ဦးဟိန္းလတ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးထားတာေတြကို ဒီတစ္ပတ္ လႈပ္ေနေသာအ႐ုပ္မ်ားက႑မွာ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ စီစဥ္သူ — ဟိန္းလတ္၊ ထုတ္လုပ္သူ — ခင္မိုးေရႊ၊ တည္းျဖတ္ – အိရီလြင္

Posted by One News Myanmar on Tuesday, 4 December 2018