လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း စုစုေပါင္း ၆၃ ဦးသည္ အမႈဖြင့္၊တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၆၃ ဦးအနက္မွ ပန္ဒါ အလုပ္သမားသပိတ္ကို ဦးေဆာင္သူ အလုပ္သမား ေလးဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၊၁၉၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF) မွ အဖဲြ႔ဝင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦးသည္ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ လယ္သမားေျခာက္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၀၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၂၉၄၊ စႀကီးရြာသား ၅၀ ဦးသည္ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္း စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၂၀ ဦးအနက္ အရပ္သား ၁၀ ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ လယ္သမားတစ္ဦး၊ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ ABSDF မွ အဖဲြ႔ဝင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၀၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၂၉၄ ျဖင့္  လယ္သမားေျခာက္ဦးတို႔ကိုမႈ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူ ၁၆ ဦးရွိသည့္အနက္မွ လယ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ အရပ္သားတစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ေနာက္ထပ္ အရပ္သား တစ္ဦးသည္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာမွ လယ္သမား ငါးဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၄၁ တို႔ျဖင့္ အသီးသီးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး လယ္သမား ေလးဦးႏွင့္ အီလဲဗင္း သတင္းဌာနမွ သတင္းသမား သံုးဦးတို႔အား စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကိုမႈ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးအသီးသီးမွ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္း စုစုေပါင္း ၂၉ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္း ႏွင့္ ကိုမင္းဆိုင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈဥပေဒသည္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္ဆဲကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္၏ ေမြးေန႔တြင္ ၎၏႐ုပ္ပံုပါသည့္ မီးပံုးပ်ံကို လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္ခေမာ္ေက်းရြာမွ အရပ္သား ဦးလွထြန္းေက်ာ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး မိုးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္ သြားသျဖင့္ ABSDF ၏ ေျမာက္ပိုင္း ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဆြဦးမွ ျပန္တမ္းစာလာဖတ္ျခင္းကို ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၏ လႈပ္ရွားမႈနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ဦးေအာင္ေဆြဦး၊ ဗိုလ္ေမာင္ဦးႏွင့္ အရပ္သား ကိုသန္းထုိက္ေအာင္တို႔ကို ဖမ္းဆီး၊အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းတို႔မွ ထင္ရွားစြာ ျပသေနသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ABSDF သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံထားရ ၿပီးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ထိုဖမ္းဆီးမႈ သည္ NCA အေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိသည္ကို ညႊန္းဆိုျပသေနသည့္ျပင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိအျခင္းအရာသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွး၊ဆုတ္ယုတ္သြားေစေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာလည္း ျဖစ္သည္။ NCA ၏ အပိုဒ္ ၈(က)တြင္ လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွအပ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာသြားလာ ခြင့္ျပဳရန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရေနျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ားအားလံုးကို ခ်ြင္းခ်က္မရွိ၊ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)မွ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္း လွ်က္ရွိသည့္ ကိုလိုနီေခတ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၁၉၀၈ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကို အာဏာရွိသူမ်ားမွသာ အမ်ားဆံုးက်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွလည္း ထပ္မံ၍ ထုတ္ေဖာ္ျပသလွ်က္ရွိသည္။

  • တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံရြာသား တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ျခင္း
  • တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ အရပ္သား ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သား ငါးဦးကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း
  • ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဝတ္စံု ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထားသူမ်ား ကေနသည့္ သီခ်င္းမွတ္တမ္း ကို ဖုန္းအတြင္း ထည့္ထားသည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ ႏွစ္ဦးကို  တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ  ငါးနာရီၾကာ ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးကို  ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားလက္ထက္မွ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ထိတိုင္ေအာင္ ထိုအျခင္းအရာမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိသေရြ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ လံုၿခံဳခြင့္ကို ဆက္လက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။  ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၅၃အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပုိိဒ္ ၅ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၉ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၇ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၉ တို႔တြင္ မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ကို ကာကြယ္မႈေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိခ်ိန္တြင္       တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

  • ႏိုုဝင္ဘာလ ၉ ၇က္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ Babylon Trekking & Camping Tour ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ကိုေအာင္စိုးထိုက္ကို ဖုုန္းသူခိုုးတရားခံႏွင့္မွားယြင္းဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ႏွိပ္စက္ဝန္ခံခိုင္းခဲ့သည္။
  • ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ထားဝယ္ေဆး႐ံုႀကီးဝင္း အတြင္း၌ ေနထုိင္ေသာ နဝမတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးအား သူခိုးဟုစြပ္စြဲ၍ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္ စစ္ေဆး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုေက်ာင္းသားသည္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အားယူလွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ ေစေသာ အျခင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားမႈ၊ လိုက္နာမႈႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈ ရွိ၊မရွိဆိုသည္ကိုလည္း သံသယျဖစ္လာေစသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ဥပေဒကို ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းသူ မ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပိုဒ္ ၈ တြင္ ဥပေဒကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ၎တို႔ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုမဆို ဆန္႔က်င္၍ တားဆီးကာကြယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၃၀ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃၁ တို႔တြင္ ေခ်ာက္လွန္႔၍ ေျဖာင့္ခ်က္ယူရန္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းကို ျပန္ေပးေအာင္ အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေစ မိမိအလိုအေလ်ာက္ နာက်င္ေစမႈဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ဌာနဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒျဖင့္သာ အေရးယူျခင္းသည္ လံုေလာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒျဖင့္လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ လည္း အစိုးရအား တိုက္တြန္း၊အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို တိမ္းေစာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လက္လုပ္ မိုင္းသံုးခု ေပါက္ကြဲခဲ့မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသူ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဦးေမာင္ေအးဝင္းအား ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၃၀ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈကိုလိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္မွ အမႈမ်ားကိုု စစ္ေဆးရာတြင္ အစိုးရဘက္မွ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးမွ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ တရားစီရင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ ထိုအျခင္းအရာသည္ တရားစီရင္ေရးက႑အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ခိ်ဳ႕ယြင္း၊အားနည္းမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအမႈျဖစ္စဥ္ အား ျပန္လည္သံုးသပ္၍ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မွ ရပ္တန္႔သြားေစရန္အတြက္ ကန္႔သတ္၊ဖိႏွိပ္ထားလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ ကန္႔သတ္၊ ဖိႏွိပ္ထားလွ်က္ရွိသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုုမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ တြင္  ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္  ႏိုဝင္ဘာလ ၉  ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမား ေလးဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၉  ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၃၅၄တြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကာကြယ္မႈ ေပးထားသည္။ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသေရြ႕ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအသိုင္းအဝန္း တည္ေဆာက္ခြင့္သည္လည္း ဆံုး႐ႈံးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ားအားလံုးကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးျခင္းတု႔ိကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎၏ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း လယ္ယာေျမအေရးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ အသစ္ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္လာၿပီး ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာ႐ြက္စာတမ္း မရွိသည့္ျပင္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစ၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ကာ သိမ္းပိုက္ရယူသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွလည္း စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုမွ်သာမက အဆိုပါ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးရမည့္အေရးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ စီမံပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို  သံုးသပ္၍ ၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ ထိုဥပေဒအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္၊ လံုေလာက္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားလယ္ယာေျမအေရးေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားအနက္မွ တခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  • ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူ ၁၇ ဦးပိုင္သည့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကိုု စစ္တန္းလ်ား ေဆာင္လုုပ္ရန္ဟုဆိုကာ နစ္နာေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းအတြက္ အဆိုပါေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေဒသခံမ်ားမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း
  • မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရၾကည္ေက်းရြာတြင္ ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ လူေနအေဆာက္အအံုုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ေတာင္သူ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေျမယာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဦးမ်ိဳးဝင္းတို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း
  • ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ခြဲ(မႏၱေလး)မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီျမစ္ဆိပ္အနီးရွိ မူလေတာင္သူ ဦးေပါက္စမိသားစု စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အျငင္းပြား လယ္ယာေျမေပၚတြင္  ကာရံထားသည့္ ၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ တဲအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ မႏၱေလး အမွတ္ ၇ ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွ ေတာင္သူဦးေပါက္စႏွင့္ ၎၏ မိသားစုဝင္ ငါးဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီး၊ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း
  • မႏၱေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြး သံုး ဘိလပ္ေျမ စက္ရံု၏ အဝင္၊အထြက္လမ္းကို တားဆီးပိတ္ပင္သည္ဟုဆိုကာ ေဒသခံေတာင္သူ ငါးဦးသည္ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၄၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း မရွိျခင္းတို႔သည္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး အစိုးရမွ လယ္ယာေျမအေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္ေၾကာင္းကို နစ္နာမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) ကို ေလးစားလိုက္နာပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး+၆၆ (၀)၈၁၂၈၇၈၇၅၁

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္အားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္            Burmese MiR Template for November

တလအတြင္းသတင္းစုစည္းမႈ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology Template for November

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 36 Remaining PP list Updated On Nov 30, 2018 Burmese

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 269 facing trial list updated on November 30, 2018

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ဖမ္းဆီးတရားစဲြခံရသူမ်ားစာရင္း 66 (D) total list(new) Updated