မတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

march chronology

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၁၀ဦး အက်ဥ္းက်ခံ ေနရၿပီး ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၂၈ ဦးတို႕သည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။ တရား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၂၈ ဦးထဲမွ ၁၃၀ ဦး သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၉ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၃၀ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၁ ဦး ျပန္လည္္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၀ ဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုလတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၈ ဦးသည္ တရားစြဲ ဆိုခံခဲ့ရသည္။

အင္းစိန္ေထာင္၌္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ NLD ဦးေဆာင္သည့္ လာမည့္ အစိုးရ သစ္ လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားသမၼတအျဖစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္း လ်က္ရွိေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ ရွိေသာရက္မ်ားအတြင္း သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒမ်ားကို ဆက္ လက္အသံုးျပဳေနခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕သည္ လက္ပံတန္း၌ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူ မ်ားကို လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့့ေသာ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္း အမွတ္ေန႕ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပမႈ တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံသူ ၄၄ ဦးသည္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားေလးဦးသည္ ၎တို႕၏ ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အာမခံရရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့ျခင္းအတြက္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ႏွင့္ ကိုနႏၵစစ္ေအာင္တို႕သည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္တိုး တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕ မွ ၁၇ ရက္ေန႕ထိ အမ်ိုဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကိုေက်ာ္ကိုကို၊ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ႏွင့္ မမီးမီးတို႕သည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ထပ္တိုး တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ရာ၌ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ဆက္လက္ တရားစဲြဆိုခံရဆဲျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား ေဝဖန္ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိျခင္းသည္ ယခုလတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ သည္။ ၾကက္ဖႀကီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ဟု စြပ္စဲြခံထားရ ေသာ ကိုလွဘုန္းသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႕အား အသေေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႕ ႏွင့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅/ခ၊ ဆက္ သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ တို႕ျဖင့္ ထပ္တိုးတရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ ယခုလတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေလးဦးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္အား အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခံထားရ ေသာ မေခ်ာစႏၵီထြန္းသည္ လြတ္ရက္ေစ့သျဖင့္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ သည္။

ယခုလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ စစ္တပ္မွ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ရြာသားတစ္ရာေက်ာ္အား တေအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ကို ပံ့ပိုးကူညီသည္ဟု စြပ္စြဲကာ မတရား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမက ရခိုင္အမ်ိဳးသား ၂၉ ဦးကိုလည္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တြင္ ပါဝင္ သည္ဟု စြပ္စဲြကာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္ အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ ဖိအားေပးျခင္း ေၾကာင့္ ရွမ္းညီညြတ္ေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး ရပ္တန္႕ခဲ့ရျခင္းသည္ ယခုလအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး၏ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးဂမၻီရ သည္ ႏွစ္လနီးပါးၾကာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူ႕အား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့သည္။ ဧၿပီလတြင္ သူ႕အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံ ကိန္းအား ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပရင္း ေသနတ္ ထိမွန္ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ဝင္ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပရာ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့၍ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာျမတ္ႏုခိုင္အား ပုဒ္မ ၁၄၇ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာလည္း ယခုလတြင္ ဂရုျပဳဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

လစဥ္အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Chronology 2016(Template)