အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းမ်ား (၃)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းမ်ား (၃)

Win Kyawt Hmuuဝင္းေက်ာ့မွဴး (ဘ) ဦးသိန္းညြန္႔

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး တြင္ ဝန္းရံပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ၄ ရက္ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႕၌ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

 

 

 

Soe Hlaingစုိးလႈိင္ (ဘ) ဦးေက်ာ္ေဌး

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး တြင္ ဝန္းရံပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ျမင္းၿခံေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရကာ အလံဥပေဒ ၁၆ ျဖင့့္ ျမင္းၿခံတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

 

 

 

Zin Ko Thantဇင္ကုိသန္႔ (ဘ) —

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး တြင္ ဝန္းရံပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ျမင္းၿခံေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရကာ အလံဥပေဒ ၁၆ ျဖင့့္ ျမင္းၿခံတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

 

 

 

Daw Myat Nu Khineေဒါက္တာေဒၚျမတ္ႏုခုိင္ (ဘ)

တသိပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆုံးမႈ အမႈမွန္ေပၚေရးတရုတ္သံရုံးေရွ႕ဆႏၵျပမႈဟုစဲြဆုိ၊ အမႈ ၆ မႈျဖင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွာအမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ၊ ၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ေန႔တြင္ အဖမ္းဆီးခံရၿပီး၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ေန႔တြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ပုဒ္မ ၁၄၇ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

 

 

Hla Phone (KPG)ၾကက္ဖႀကီး (ခ) လွဖုန္း (ဘ)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ)၊ ၅၀၅(ခ)တုိ႔ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားလိုဒုဗုိလ္မွဴး စုိးဝင္းေမာ္က တရားစဲြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁၊ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ ဒုရဲမွဴးးသိန္းဗုိလ္ထြန္းမွ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ထပ္မံတရားစဲြဆုိထားသည္။

 

 

 

Ko Sai @ Kyaw Zaw Linnကိုစုိင္း (ခ) ေက်ာ္ေဇာ္လင္း (ဘ)

အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ၊ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈၊ ၁၄၇  တုိ႔ျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွာအမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ၊ ၄ မတ္ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

 

 

 

Zayar Lwin-1ေဇယ်ာလြင္ (ဘ) ဦးသိန္းလြင္

၃၀ ဇြန္ ၁၅ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏႈတ္ထြက္သြားေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖင့္ ပန္းပဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ၿမိဳ႕နယ္ခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ၊ ဇူလုိင္ ၇ရက္ ၂၀၁၅ ေန႔ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

 

 

 

Paing Ye Thuပုိင္ရဲသူ (ဘ)

၃၀ ဇြန္ ၁၅ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏႈတ္ထြက္သြားေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖင့္ ပန္းပဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ၿမိဳ႕နယ္ခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ၊ ဇူလုိင္ ၂ရက္ ၂၀၁၅ ေန႔ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား သည္။

 

 

Nan Linnနန္းလင္း (ဘ)

၃၀ ဇြန္ ၁၅ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏႈတ္ထြက္သြားေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖင့္ ပန္းပဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ၿမိဳ႕နယ္ခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅၊ ၂၀၁၅ ေန႔ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

 

 

Paing Phyo Min @ De Yayပိုင္ၿဖိဳးမင္း(ခ) ဒီေရ

၃၀ ဇြန္ ၁၅ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏႈတ္ထြက္သြားေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖင့္ ပန္းပဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္  ၁၈ ႔ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရ၊  မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

 

 

 

Min Thu Kyawမင္းသုေက်ာ္(ဘ)

Failed Law လႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္စြပ္စဲြခံရၿပီး  တရားမဝင္စီတန္းလွည့္လည္မႈပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစဲြဆုိခံထားရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာ္ကတံတားၿမိဳ႕နယ္တရားရုံမွ တရားစဲြဆုိခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။

 

 

 

Pho Tharဖုိးသား (ဘ)

Failed Law လႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္စြပ္စဲြခံရၿပီး  တရားမဝင္စီတန္းလွည့္လည္မႈပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစဲြဆုိခံထားရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာ္ကတံတားၿမိဳ႕နယ္တရားရုံမွ တရားစဲြဆုိခံရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။

 

 

 

 

Saung Khaစည္သူေအာင္ (ခ) ေဆာင္းခ

ပုံရိပ္ အမည္ရွိကဗ်ာကုိေရးသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ တရား လုိျဖစ္သူေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး သိန္းဝင္းက တရားစဲြ၊ ေရွ႕ေနဦး ေရာဘတ္ဆန္းေအာင္၊ ၅ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထား။ ၂၁ မတ္ ၁၆ ရုံးထုတ္ တြင္ သံႀကိဳးႏွင့္အရုိက္ခံရ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ အထူးလိုအပ္။

 

 

nilar theinမနီလာသိန္း (ဘ) ဦးသိန္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္သည္ဟုစြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ဂိ်မ္းစ္၊ ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္တုိ႔ႏွင့္အတူ တရားစဲြခံရ၊ တရားေရးစနစ္ မယုံၾကည္သျဖင့္မပူးေပါင္း၊ ၂၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ။

 

 

 

thin thin aye @ mee meeမသင္းသင္းေအး(ခ) မီးမီး (ဘ) ဦးဘသိန္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္သည္ ဟုစြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစဲြခံရ၊ တရားေရးစနစ္ မယုံၾကည္သျဖင့္မပူးေပါင္း၊ မတ္လ ၉ ရက္ ၂၀၁၆ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ။

 

 

 

Su Su Nway (5)မစုစုေႏြး (ဘ) ဦးတင္စိန္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢဥကၠဌ၊လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႔မရဲ တပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦးျမင့္သန္းမွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ လႈိင္သာယာတရား႐ုံး တြင္ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားရင္စဲြဆုိခံရ၊ ၊ မတ္လ ၂၈ ၂၀၁၆ ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရ၊