၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္း ထုတ္ျပန္

chronology FEB

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၉၀ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၁၈ ဦးတို႕ုိ႔႔ို႔႔႔သည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ တရား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ  ၄၁၈ ဦးထဲတြင္ ၁၃၂ ဦး သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၁၉  ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ  ၉ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁ ဦး ျပန္လည္္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၁ ဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုလတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၅ ဦးသည္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအ က်ဥ္းသား ၁၂၂ ဦး ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား အျဖစ္စတင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

 

အသြင္ကူးေျပာင္းေသာကာလတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ၎တို႕၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္မ်ားမႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး၊အက်ဥ္းခ်ထားဆဲျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၅ ဦးသည္ စဲြခ်က္အသစ္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႕ထဲမွ ၁၂ ဦးသည္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ထပ္တိုးတရားစြဲ ဆိုခံခဲ့ရသည္။  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ထင္ရွားေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မနီလာသိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၅ ရက္ ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ယခုလတြင္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။  ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစဲြ ဆိုမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးေသာ္လည္း ကိုနႏၵစစ္ေအာင္ႏွင့္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္တို႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွ တရားမဝင္ စုေဝးမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းကိုခံခဲ့ ရသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ေလးဦးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထုိဆႏၵျပပဲြအတြက္ ယခုလတြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

ယခုလတြင္ မူစလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွား သူသံုးဦးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္၍ အိႏၵိယနယ္စပ္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ သည္။

က်န္းမာေရး အေျခအေနပိုမို ဆုိးရြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုလတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ သံုးဦး၏ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ပယ္ခ် ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕ သံုးဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးညီညီလြင္ ေခၚ ဦးဂမၻီရ သည္ ယခုလတြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္ အာမခံေလွ်ာက္ ထားမႈ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရ သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ား ယခုလတြင္ ဆက္ လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ရခိုင္အမ်ိဳးသား ငါးဦးသည္ ယခုလ တြင္ ထိုအတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက ယခုလတြင္ ရခို္င္အမ်ိဳးသား ၁၅ ဦးသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရၿပီး မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ ႏြယ္ၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ တရားစဲြဆိုခံေနရသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တို႕ကို အသေရဖ်က္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရျခင္းအတြက္ ကိုလွဘုန္းအား ရန္ကုန္ တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းေမာ္က တရားလုိလုပ္ၿပီး မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)နဲ႔ တရားစဲြဆို ခဲ့ၿပီး ကိုေဇာ္ရဲထက္သည္လည္း တရားမဝင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအေၾကာင္း ကို သူ၏လူမႈစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ အီလက္ထေရာ နစ္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

 တိတ္ႏိုင္      အတြင္းေရးမွဴး      +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁

 ဘိုၾကည္      တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး      +၉၅ (၀) ၉၄၂၅၃ ၀၈၈၄၀

Chronology(FEB) ၂၀၁၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား  အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

90 remaining political prisoners (bur) 29 Feb 2016 ေဖေဖာ္ဝါရီလ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

418 burmese version facing trial list Updated on 29 Feb 2016 အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

LPT Eng version(29 Feb 16) လက္ပံတန္းအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခံရၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား စာရင္း

Release list updated on 18 Feb 2016 အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူမ်ားစာရင္း