စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ယမန္ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၈)မွစတင္၍ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူ (၁၃၁၆)ဦး၊ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ (၄၃၂၀)ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ႏွင့္ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉)တြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၁၈၉) ဦးကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရအတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယမန္ေန႔အထိ (၁၁၈၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ား ေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၇၁၉၀) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၁၇) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၂၆) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၅၄) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခားေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိထၳီလာအက်ဥ္းေထာင္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ (၁၁) ဦးကို အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ရဲမ်ားမွ ေထာင္ေပါက္ဝတြင္ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၁၁) ဦးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္၊ ဦးသက္ေမာင္ေမာင္၊ ကိုေဝၿဖိဳးေအာင္၊ ကိုသီဟေက်ာ္၊ ကိုေနလင္းေအာင္၊ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာင္ေက်ာ္ထက္၊ ကိုေဇာ္ထက္ေအာင္၊ ကိုေစာနႏၵ၊ ကိုပိုင္ေဇစိုး ႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေလးေလးႏိုင္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံအက်ဥ္းေထာင္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကိုရဲျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ကိုကုလားႀကီးတို႔ကို ယင္းေန႔တြင္ပင္ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုသည္ ယမန္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ားႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူစုစုေပါင္း ၅၆၃၆ ဦးကို လႊတ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္မွ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး ေန႔ခ်င္းျပန္လည္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ မူလစြဲဆိုထားသည့္ပုဒ္မကို ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီး အျခားပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဲဆိုကာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါက အမွန္တကယ္ လႊတ္ေပးလိုက္သူမွာ ၎တို႔ေၾကညာခ်က္ပါအေရအတြက္ထက္ နည္းေနႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ မတရားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားသူမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Recent Fatality List for October 19, 2021 (Burmese)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Detention-List-Last-Updated-on-19-October-2021
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release-Lists-Last-Updated-on-19-October-2021
အမိန႔္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Sentenced-List-Last-Updated-on-19-October-2021