စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၄) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၉၀၆) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေန ႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၅၂၃၉) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၂၅၂) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၂၆) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၆၃) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရ အတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေနာင္ကသစ္ေက်း႐ြာမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ ေျခာက္ဦးသည္ အနီးနားေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး အိမ္သို႔ျပန္လာစဥ္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးမွာ ေနရာတြင္ပင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး သုံးဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရကာ တစ္ဦး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ သုံးဦးအနက္ ဝမ္းဗိုက္ကို က်ည္ထိမွန္ထားသူ တစ္ဦးမွာ ယမန္ေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၂) က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရစဥ္အတြင္း ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ လူငယ္ ေလးဦးမွာ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေမာင္ငမ္က်င္ေပါင္၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေမာင္ဒိုခိုလာယ္၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေမာင္မန္ဂိုးဟို ႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေမာင္ေပါင္ဂင္းမာန္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ က်ဆုံးသြားသူ ေလးဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ မိသားစုထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းRecent Fatality List for July 13, 2021 (Burmese)final
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List (Last Updated on 13 July 2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release Lists ( Last Updated on 13 July 2021)
ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျပန္ခံထားရသူမ်ားစာရင္း Issue Warrant Lists ( Last Updated on 13 July 2021)