စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေမလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တို႔မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၉၀) ဦး ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၉၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၉၈၉) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၉၂) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၆၅၉) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ျမန္မာျပည္တြင္း ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနမ်ားသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာေနၿပီး ယခုအခါ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အရက္စက္ဆုံး အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အျငႇိဳးထား ကာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္၊ ဖ်က္ဆီး စသည့္ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိေပ။
ယေန႔ (ေမ ၁၅) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ေသာ လူထုသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကိုၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး လူငယ္ ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည့္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ဆႏၵျပၿပီးလူစုခြဲခ်ိန္၌ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူငယ္ ခုႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရ သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၌လည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုကို ျပန္လည္ ခုခံေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေန ၿပီး အေျခအေနအလြန္ဆိုး႐ြားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စစ္အုပ္စုမွ အင္အားတစ္ေထာင္နီးပါးျဖည့္တင္းကာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပစ္ခတ္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းဝင္လာၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္ လွ်က္ရွိသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ား ဒဏ္ရာရရွိထားၾကၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ လူငယ္ ၁၅ ဦးေက်ာ္ကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အေနာက္မွ ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္၍ ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ဝင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ ေယာက္က်ၤားေလးမွန္သမွ်ကိုလည္း အကုန္ဖမ္းဆီးလွ်က္ရွိၿပီး တံခါးမ်ား ဖ်က္၍ အိမ္အတြင္းထိတိုင္ေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အင္အားအလုံးအရင္း သုံး၍ စစ္ေျမျပင္သဖြယ္ တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား (PDF) ကို စတင္၍ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါ သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း လူသားဒိုင္း အသုံးျပဳျခင္းသည္ “စစ္ရာဇဝတ္မႈ” ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ရန္ၿငိဳးတႀကီး တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ အသိဥာဏ္ ခြၽတ္ၿခဳံက်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ အေၾကာင္းမဲ့ ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ စသည့္ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ ကဗ်ာဆရာ၊ ပရဟိတသမား ႏွင့္ ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိန္ဝင္းသည္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ အလႉခံသြားခဲ့ၿပီး သူငယ္ခ်င္းအိမ္၌ စကားေျပာေနစဥ္ အမည္မသိ လူတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာကာ ဓာတ္ဆီေလာင္း၍ မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရက္စက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုကသာ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရန္သူမ်ားသဖြယ္ ပို၍ ျပဳမူလာသည္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းကျဖစ္သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၌ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ၿဖိဳခြင္းခံရစဥ္ ေပါင္ကို က်ည္ထိမွန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစာဆရာတစ္ဦးသည္ ျပင္ဦးလြင္ စစ္ေဆး႐ုံ၌ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ၎၏ မိသားစုကို မည္သည့္အတြက္ ေသဆုံးေၾကာင္း အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ႐ုပ္အေလာင္းကိုလည္း သၿဂႋဳလ္ခြင့္မရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ဆုံး သည္ကို သိရွိရျခင္းမရွိျခင္းက ၎တို႔၏ မ႐ိုးသားမႈကို ေဖာ္ျပေနၿပီး အာဏာသိမ္းမႈကာလအတြင္း အလားတူေသာ ျဖစ္ရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္သူမွာ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသာျဖစ္သည္။
အျခားတစ္ဖက္၌လည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔ (ေမ ၁၄) ညအခ်ိန္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေဈးႀကီး မီးရႈိ႕ခံရ ျခင္းက ညမထြက္ရအအမိန႔္ထုတ္ျပန္ထားခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို ေသနတ္ေထာက္၍ ပိုက္ဆံမ်ား ေတာင္းခဲ့ကာ မေပးလွ်င္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၌လည္း အလားတူ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ဓားျပမ်ားႏွင့္မျခားျဖစ္သည္ကို ၫႊန္းဆို ေဖာ္ျပေနသည္။
ယမန္ေန႔ (ေမ ၁၄) ညကလည္း ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ုံ တံခါးမ်ားကို ႐ိုက္ဖ်က္၍ အတင္းအဓမၼ စီးနင္းခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ရရွိထားသည့္ လူနာတစ္ဦး၊ ဆရာဝန္ တစ္ဦး၊ အလုပ္သင္ တစ္ဦး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦး ႏွင့္ လူနာေစာင့္ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ေနရာမ်ား ကိုပင္ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ စီးနင္းျခင္းသည္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရက္စက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုကို ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ငါးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမွမရွိဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းမွာ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ၿပီးဆုံးၿပီဟု မွတ္ယူေနသလို ထင္ရသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Fatality List for May 15, 2021 (Bur) (Updated)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List_Burmese (15-May-2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release Lists_English (15-May-2021)