စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ မတ္လ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဒဂုံ၊ လႈိင္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔မွ အရပ္သားျပည္သူ (၉) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္ မ်ားမွ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ  (၆) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၂၀၈) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး)ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၂၁၇) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူရရွိ လာပါက ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၁၉၁) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၅) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံ ထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၇၃) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၁၈) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၈၇၂) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။  

ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၁၀) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းျပဳ ထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအေရအတြက္ထက္ပိုေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မတ္လတြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ ၿဖိဳခြင္းမႈနည္းဗ်ဴဟာသည္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎တို႔သည္ သာမန္ၿဖိဳခြင္းေလ့ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွ ေသြဖည္ကာ က်ည္အစစ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းနည္းကို အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္မ်ား၊ လမ္းမ်ားပါမက်န္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားလာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ယေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕၌ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အရပ္သား ျပည္သူ (၃) ဦးသည္ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရကာ၊ ေနာက္ထပ္ ျပည္သူတစ္ဦးမွာ ဆႏၵျပပြဲကို ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ အလားတူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးသည္လည္း အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ ဦးေခါင္းကိုက်ည္ထိမွန္ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၿဖိဳခြင္းမႈအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား (၂) ဦး ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ ဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔၌ ယခုထက္ပို၍ က်ဆုံးမႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ အတည္ျပဳရရွိသည့္ က်ဆုံးစာရင္းကို ဆက္လက္ စုံစမ္း၍ တင္ျပသြားပါမည္။

ယေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္၊ ကိုးေသာင္းတြင္ ေနအိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ သဲသယ္လာျခင္းကို ရဲႏွင့္ စစ္တပ္မွ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုးေသာင္း ၃ လမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္၊ ေျခာက္တန္းေက်ာင္းသူ မိန္းခေလးငယ္ (၁) ဦးကို ဖုန္းကိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ေကာင္စီမွအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားစာရင္း

 

ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲမ်ားမွ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာ႐ြယ္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ  လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ႏွင့္ ကားမ်ားကို တားဆီး၍ ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ကာ ျပည္သူမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားခိုင္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္  လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊေကာင္းႂကြယ္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးကိုလည္း ဖမ္းဆီး၍ အလားတူပင္ ခိုင္းေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔၌ ျပည္သူမ်ား အကာအကြယ္မ်ား လုပ္ထားလွ်င္၊ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ထားလွ်င္ အိမ္တိုင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္၍ ရက္ကြက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ နဝေဒးအိမ္ရာ ႏွင့္ က်န္စစ္သားအိမ္ရာတို႔မွ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။  

အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း အဖ်က္အေမွာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ပုဂၢလိကပိုင္ ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ည ႏွင့္ ယေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ မီးရႈိ႕ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖန္းတီးတိုင္း အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ သတင္းဌာန ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အသံ ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကသာ က်ဴးလြန္ အၾကမ္းဖက္သည္ဟု စြပ္စြဲ လ်က္ရွိသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Global Centre for R2P  သည္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္၊ စစ္အုပ္စုကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ ပိတ္ဆို႔မႈသာျပဳရန္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္း၍ ေတာင္းဆိုမႈျပဳခဲ့သည္။ အတိတ္ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္  တာဝန္ရွိေသာ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ တရားစီရင္မႈကို ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕မွလည္း စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို လုံးဝ ရပ္ဆိုင္းရန္ ယမန္ေန႔က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္ ႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔  ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ  ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း –  ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Recent Fatality List (Last Updated on 17 March 2021)final (to upload1)
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Recent Arrest List (Last Updated on 17 March 2021)final (to upload1)