အေအေပီပီမှကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများတွင်စိတ်ခွန်အားမြှင့်တင်ရေးဟောပြောပွဲများဆက်လက်ပြုလုပ်