မဆုရတနာျမင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေအေအပီပီမႈတြဲအမွတ္ ေထာင္ဝင္နံပါတ္ (အစ(မ)၀၀၉၂၂)
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။ ဆုရတနာျမင့္
လိင္။ မ
လူမ်ိဳး ဗမာ
ေမြးသကၠရာဇ္။ ၁၆.၈.၁၉၉၅
မွတ္ပုံတင္အမွတ္။ ၁၂/ဒဂရ(ႏိုင္)၀၂၉၂၂၆
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ။ ဗုဒၶ
မိဘအမည္။ ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္၊ ေဒၚခင္ျမင့္
ပညာအရည္အခ်င္း။ B.A (English) , Dagon University
D.PS , Yangon University
အလုပ္အကိုင္။ Training Assistant, ISP
ေနရပ္လိပ္စာ။ အမွတ္ ၄၂၄၊ ဗိုလ္ဘစိုး ၅ လမ္း၊ ၂ ရပ္ကြက္၊ အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။ ၁၇.၅.၂၀၁၉
ဥပေဒပုဒ္မ။ ၅၀၅ (က)၊ ၆၆ ဃ
အမိန႔္ခ်မွတ္တမ္း။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၉ ေန႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၆လ
ၾကားနာသည့္တရား႐ုံး မရမ္းကုန္းတရား႐ုံး၊ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံး
က်ႏွစ္။ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ႏွင့္ ၆လ
ေရွ႕ေနအမည္။ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)၊ ဦးေအာင္စည္ထြန္း (အထက္တန္းေရွ႕ေန)
တရားသူႀကီးအမည္။ ဦးေမာင္ေမာင္သက္လြင္
တရားလိုအမည္။ ။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြန္းျမင့္
ေထာင္အမည္။ ။ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္
လြတ္ရက္။
က်န္းမာေရးအေျခအေန။
အားလုံးေကာင္းပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ISP တြင္ TRAINING ASSISTANT တာဝန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ၊ မရမ္းကုန္းႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ၆၆ ဃ အမႈကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ဘဝျဖတ္သန္းမႈ။ ။ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္တြင္ စတင္တက္ေရာက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသပိတ္တိုက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီစစ္ေၾကာင္းမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံရ၊
၂၀၁၆ ခုႏွင္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္မွ B.A English ဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့

စစ္ေၾကာေရးအေသးစိတ္။
အဖမ္းအဆီးအေသးစိပ္။
ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕၏ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ကာ သ႐ုပ္ျပခဲ့သည့္ ျပကြက္တခ်ိဳ႕မွာ တပ္မေတာ္ကို အမ်ားျပည္သူမွ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကိုပိုင္ရဲသူ၊ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း၊ ကိုဖိုးသားႏွင့္ မေကခိုင္ထြန္းတို႔ ၅ ေယာက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္းထြန္းျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)တို႔ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္တရားစြဲထားခဲ့သည္။ မဆုရတနာျမင့္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တစ္မႈတည္းျဖင့္သာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၆ လမ္းရွိ ဗမာသစ္ ဆုေပးမ႑ပ္တြင္ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕မွ သံခ်ပ္ထိုးေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကိုပိုင္ရဲသူ၊ ကိုပိုင္ၿဖိဳးမင္း၊ ကိုဖိုးသား၊ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစိုး၊ မေကခိုင္ထြန္းႏွင့္ မဆုရတနာျမင့္ စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္အား ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦးက ဗိုလ္တစ္ေထာင္ရဲစခန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္စြဲဆိုထားခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ မဆုရတနာျမင့္သည္ ၁၇.၅.၂၀၁၉ တြင္ တရား႐ုံးသို႔ ကိုယ္တိုင္သြား ေရာက္ရင္ဆိုငိခဲ့ၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။
ေထာင္မွတ္တမ္းအေသးစိပ္။        မဆုရတနာျမင့္သည္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ပုဒ္မ ၅၀၅(က)၊ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ႏွစ္ခြဲ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၁ႏွစ္ ၃လ ၂ရက္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

မဆုရတနာျမင့္သည္ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ တြင္ လြတ္ရက္ေစ့သျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါသည္။

Su Yadanar Myint’s Burmese Profile