ဇန္နဝါရီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

cover jan bur

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕မွာ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၅၃ တို႕ျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ကိုးဦးတို႕ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုကိုးဦးထဲမွ တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အလံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ျဖင့္ပါ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၅၃ တို႕ျဖင့္ ေျခာက္ဦး၊ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ငါးဦးတို႕အပါအဝင္ ၁၃ ဦး အမႈဖြင့္၊ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၁၃ ဦးထဲမွ တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အလံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ျဖင့္လည္း တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရသည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္း  ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ရွစ္ဦး  ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၎တို႕မွာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ၊ ၁၇(၁) ျဖင့္  ငါးဦးႏွင့္  ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ရွစ္ဦးတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ခုႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး၊ ကိုလဖိုင္ဂမ္၊ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္၊ ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးတို႕မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို အသံုးျပဳ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ မ်ားအား အစိုးရမွ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ပို၍ တိုးလာသည္ကို ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ AAPP မွ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးရန္၊ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ၈၈ ကရင္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးအသင္း ဥကၠဌ ဦးေစာေမာင္ႀကီးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ကရင္နီျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ၏ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ သံုးဦးႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကရင္နီ လူငယ္ ငါးဦးသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕သည္ ခ်ဳပ္ရက္အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္ ရက္ ႏွစ္ဆယ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဆႏၵျပျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႕သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ လြိဳင္ေကာ္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပို၍ ရပ္တန္႕သြားေစရန္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ကယားျပည္နယ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ ကရင္နီ လူငယ္ ငါးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ရက္ ၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း   လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့သူမ်ားအား တားျမစ္ခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္ တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကရင္နီ လူငယ္ ငါးဦးအား ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕ ရံုးထုတ္ရာ၌ လူ ၁၀၀၀ ခန္႕ကို ဦးေဆာင္ကာ  ဝန္းရံခဲ့ၾကေသာ ကရင္နီ လူငယ္ သံုးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုကရင္နီ လူငယ္ သံုးဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခဲ့ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးမွ ၎တို႕အား စြဲဆိုထား ေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ထိုဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လူတိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴးခြင့္၊ UDHR ပုဒ္မ ၂၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCP)၊ ပုဒ္မ ၂၁ တို႕တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ရွိရမည္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုမွ်သာမက စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ အမႈမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၎တို႕၏ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႕သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ကို ဖိႏွိပ္ရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ ထိုဥပေဒကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရွင္းလင္း တိက်မႈမရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႕ပါရန္ AAPP မွ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႕ျပင္ ထိုဥပေဒျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုဥပေဒအား ျပန္လည္၍ သံုးသပ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဒီမိုကေရ ဆီသို႕ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုသည့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ ေရးဆဲြရမည္ျဖစ္သည္။

ကရင္နီျပည္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ျခင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ကန္႕သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦး နန္းေတာ္ရာကုန္းေပၚတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ရခိုင္ဘုရင္ႏုိင္ငံေတာ္ က်ဆံုးျခင္း ၂၃၃ ႏွစ္ျပည့္ ဝမ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းနားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ တားျမစ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပရာမွ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ အရပ္သား ခုႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ အစိုးရမွ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား ႏွစ္ဘက္လံုး မွားယြင္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ရခိုင္ လူငယ္ ငါးဦးသည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဒဏ္ေငြ သံုးေသာင္းက်ပ္ ေပးေဆာင္ေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕အား တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒတြင္  အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို ျပသေနၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တံု႕ျပန္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ တိက်ေသာ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အခ်ိန္မီ တံု႕ျပန္ ဆႏၵျပရန္ တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ  အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိခိုက္ေစရန္ ထိုဥပေဒကို အသံုးျပဳေနျခင္းအား ရပ္တန္႕ေစရန္အတြက္ ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ တရားစြဲဆိုေနမႈမ်ားအျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡအတြင္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြ ေဆးရံုတြင္ တက္ ေရာက္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အမ်ိဳးသား ရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ ေဆးရံု၏ အခ်ဳပ္သားမ်ား ထားရွိေသာ အေဆာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး စစ္ေဆးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ ပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း၊ ပုဒ္မ ၁၃ တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ရွိၿပီး တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္အတြင္း ထိုလူငယ္မ်ားကို လက္ထိတ္၊ ေျခထိတ္မ်ား ခတ္ထားျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္သာမက ၎တို႕၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္ခြင့္ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈ ဆက္ဆံပံု အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ား (SMRs) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ AAPP မွ အစိုးရအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း (UDHR) ပုဒ္မ ၁၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈ ဆက္ဆံပံု အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ား (SMRs)၊ ပုဒ္မ  ၆၀ တို႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူတိုင္း တူညီေသာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးရွိရမည္ကို ေလးစား လိုက္နာပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အစိုးရသစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ကတည္းက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈသည္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းတြင္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ABFSU) မွ ထိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဦးေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း လံုေလာက္ေစရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။  ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ႏွစ္ခုေပါင္းထက္ မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကို လိုက္ေလ်ာျခင္းမျပဳပါက အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၇၂ ဦးကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၎တို႕သည္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၆ ဦးသည္ ေက်ာင္း စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းအတြင္း ေကာင္းစြာ ျပဳမႈ ေနထိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စကားကို လိုက္နာမႈ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ကို တံု႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ စစ္ကိုင္း ပညာေရး တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထံုးမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ဆႏၵျပခြင့္ကို ကာကြယ္မႈေပးထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ ယူဆခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္မ်ားရွိေသာ ပို၍ အဆင့္ ျမင့္သည့္ ပညာေရးကို ဖြဲ႕စည္းရန္  ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုး ႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရန္ ဆႏၵရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဆႏၵျပမႈအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ AAPP မွ ရႈတ္ခ်ပါသည္။  NLD ပါတီဝင္မ်ားစြာသည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေသာ သမိုင္းဝင္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းေၾကာင့္ NLD ပါတီ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ NLD ပါတီ ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိလာသည္ကို ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။ AAPP မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ၎တို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ ႀကိဳဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္လည္း AAPP မွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ ကန္႕သတ္ထားေသာ အမႈမ်ားကို ဆက္လက္ မွတ္တမ္း ျပဳလွ်က္ ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မ်ားစြာေသာ အမႈမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကန္႕သတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကို ျပသခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ရိုက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ၾကေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႕သည္ ၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ AAPP အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs)၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢတို႕မွ ၎တို႕အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎တို႕သည္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၎တို႕အား ဖမ္းဆီးထားျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထား ျခင္းသည္ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွ ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလဲြလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR) ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၉(၂) တို႕ႏွင့္လည္း ဆန္႕က်င္လွ်က္ ရွိသည္။ ထိုမွ်သာမက သတင္းေထာက္မ်ားအား ဖမ္းဆီး ျခင္းႏွင့္ စနစ္က်စြာ တရားစဲြဆိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ပ်က္စီးေစသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ တရားရံုးမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစပါသည္။ AAPP မွ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႕ကို စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႕အား အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆို ပါသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္း ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႕ ႏွစ္ဦးသာ ဖိႏွိပ္မႈ၊ကန္႕သတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ သည္မဟုတ္ပါ။ ထင္ရွားေသာ လက္နက္မႈ တစ္မႈတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ တရားခြင္ အတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ သတင္းယူရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မီဒီယာမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄(ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ လက္စြဲ စာအုပ္တို႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို တရားရံုးမ်ားအတြင္းသို႕ သတင္းယူရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယခင္က ၎တို႕သည္ တရားရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ရၿပီး ဝင္ခြင့္ကတ္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းယူရန္ တားဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအျခင္းအရာမွ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိသည္ကို ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ ႀကီးမားေသာ ကန္႕သတ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းသမားမ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း သတင္း ရယူႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တရားရံုးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္း ယူခြင့္နည္းပါးျခင္း၊ ေျဖၾကားေပးမည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား နည္းပါးျခင္းတို႕ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းေရးသားရန္ အခက္ အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။  ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ုဳပ္၊ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတင္းသမားမ်ားအား ကန္႕သတ္မႈမ်ားမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း သတင္းယူခြင့္ႏွင့္ တရားခြင္အတြင္း သတင္းယူခြင့္ ျပဳပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ သတင္း စီးဆင္းမႈကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ သတင္းသမားမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိရန္ ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရမွတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မရွိဟု Freedom House မွ ေဖာ္ျပထားသည္။ AAPP မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိသည္ကို လက္ခံၿပီး စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္း သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီး၊ တရားစဲြဆိုခံေနရျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သတင္းသမားမ်ား ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း တင္းက်ပ္ေသာ သေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈမ်ား စတင္လာျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထိုဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈(စ) သည္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို ထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ ဆိုသည္ကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစၿပီး ထိုဥပေဒသည္ ေဝဖန္ သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ လက္နယ္သဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။  ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ပုဒ္မ ၈(စ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံထားရသူ ႏွစ္ ဦးရွိၿပီး တစ္ဦးသည္ ထိုဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈ ကို ရည္ညြန္းေသာ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအးေဇာ္ကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဦးေအာင္ကိုကိုလြင္ကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာေက်ာ္မိုးမွ တရားစြဲဆို ခဲ့သည္။ စြဲခ်က္တင္ခံရလွ်င္ ဦးေအာင္ကိုကိုလြင္သည္ သံုးႏွစ္ အထိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ေငြ ၁၅ သိန္းက်ပ္အထိ ေပးေဆာင္ ရႏိုင္သည္။ မေကြးတိုင္းအတြင္းတြင္လည္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာသာယာ ေကာ္မတီတြင္ ေျမတိုင္း ၃ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူ ဦးမ်ိဳးေအာင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတို႕တြင္ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့ျခင္း အတြက္ တရားစဲြဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရမႈအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တရားခြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တရားခံမ်ား မွ ေျပာၾကားသည္ဟူေသာ စကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားခံမ်ားမွ တရားလို ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ႏွင့္ သက္ေသ ကိုေအာင္စိုးတို႕ကို ထိုဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ သို႕မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိခ့ဲၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားျဖစ္ပြား ေနျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အား ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမွ အသေရဖ်က္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲ၍ တရားစဲြဆိုျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား အသေရဖ်က္မႈအား ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ အစိုးရအား ေဝဖန္ျခင္း အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တရားစဲြဆိုျခင္းမျပဳရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ အစိုးရမွ ထင္ရွားေသာ အမႈႏွစ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုအတြင္းသို႕ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရိုက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႕ကို တရားစဲြဆိုၿပီးေနာက္၊ ေျမာက္ဦး ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာ မွ ၎တို႕၏ အာေဘာ္ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ထိုဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါပံုကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒ မ်ားသည္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၁ ႏွင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအာေဘာ္မ်ားမွ အစိုးရအား ေဝဖန္သူမ်ား တရားစဲြဆိုခံရႏိုင္သည္ကို ျပသေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အမွီအခိုကင္းေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီလႈိင္းသစ္ျဖင့္ က႑တစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးသည္ဟု ထင္ရဟန္ ရွိ၍ AAPP မွ အစိုးရအား တရားစီရင္ေရးသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးေနသည့္ ဌာနျဖစ္ သည့္အတြက္ အမွီအခိုကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ တရားရံုးမ်ားျဖစ္ေစရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ထို႕အျပင္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အစိုးရမွ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒကို တရားဝင္ မိတ္ဆက္ ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ပင္ လူငယ္မ်ားသည္ တရားစဲြဆိုခံေနရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ကို AAPP မွ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံု တစ္ပံုသည္ လူငယ္ လူဦးေရျဖစ္ၿပီး ထိုလူငယ္မူဝါဒသည္ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ၊ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ သုေတသန၊ စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို အဓိကထားသည္။ လူငယ္မူဝါဒ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ကြန္ရက္ ၁၁၃ ဖဲြ႕ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ေထာက္ခံသူ ေျခာက္ဦးတို႕မွ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကရင္နီ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္မ်ား ဖမ္းဆီး တရားစဲြဆိုခံေနရျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူငယ္မ်ား မတရား ဖမ္းဆီး၊ အက်ဥ္းခ်၊ တရားစြဲဆို ခံေနရမႈမ်ားအေပၚ ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုအမႈမ်ားအျပင္ ကေလး စစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အမႈအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ စဲြခ်က္တင္အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက ဇန္နဝါရီလ အတြင္းတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ စနစ္သည္ လူငယ္မ်ားအေပၚလြန္စြာ ထိခိုက္လွ်က္ရွိသည္ကို ထိုအမႈမ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ တိုက္ပဲြဝင္လွ်က္ရွိၾကေသာ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႕အတြက္ ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံေနၾကရေသာ လူငယ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား ဘက္မွ AAPP မွ ရပ္တည္ ပါသည္။  ထို႕ျပင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူငယ္ အားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာအားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လူငယ္မႈဝါဒကို ျပန္လည္၍ သံုးသပ္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၂၈၇၈၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉၆၂၈၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္အားဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January MIR (Burmese Template 

တလအတြင္းသတင္းစုစည္းမႈမ်ားအား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January Chronology (Burmese Template)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 45 remainging PP list burmese version Updated on Jan 31, 17

အမႈရင္ဆုိဆဲစာရင္းအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January 184 facing trial list (Bur) updated on Jan 31, 2018 (Updated)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္တရားစဲြခံထားရသူမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated