ဣတၳိယေသြး ေႏြဦးေတး အစီရင္ခံစာ

၂၀၂၁ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္း အလႊာေပါင္းစုံက အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ ေတာ္လွန္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ဦးေဆာင္မႈေတြဟာ အာဏာလု စစ္အုပ္စုကို ေသြးပ်က္မတတ္ ထိတ္လန႔္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့တာပါ။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ပထမဦးဆုံးအျဖစ္ ထမီအလံလႊင့္ထူၿပီး ငါတို႔ထမီ၊ ငါတို႔အလံ၊ ငါတို႔ေအာင္ပြဲ ဆိုတဲ့ ဣတၳိယ ေႏြဦးေတးဟာ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ အျပင္ဘက္ထိ တုန္ဟီးေစခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းသာမက ကမာၻ႔တဝွမ္းက ျပည္သူအေပါင္း ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ ေတာ္လွန္စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကရပါတယ္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း ဆန႔္က်င္သူတိုင္းကို လက္နက္အားကိုးၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ၿဖိဳခြဲခဲ့တယ္။ အေၾကာက္တရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ေနာက္မဆုတ္စတမ္း တိုက္ပြဲဝင္လာတာဟာ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ေပမယ့္ ေတာ္လွန္စိတ္ဓာတ္ဟာ ျပင္းသထက္ ျပင္းထန္ၿပီး ခိုင္မာသထက္ ခိုင္မာလာတာကို ေတြ႕ျမင္ေနတာပါ။
ဒီအထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလည္း ေရွ႕တန္းက အားေကာင္းစြာ ပါဝင္ေတာ္လွန္ေနဆဲပါပဲ။ တႏွစ္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အၾကမ္း ဖက္စစ္အုပ္စုဟာ ေထာင္ခ်ီတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့တယ္။ ရာခ်ီတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အၾကမ္း ဖက္စစ္အုပ္စုရဲ႕ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ ယႏၲရားမ်ိဳးစုံကို အသုံးျပဳၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္တယ္။
သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးထုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အႂကြင္းမဲ့ က်ဆုံးေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအျပည့္အဝ ရရွိေရးအတြက္ ဘဝေတြ၊ အသက္ေတြကို ေပးဆပ္ရင္း ေရွ႕တန္းက ရဲ႕ရင့္စြာ တိုက္ပြဲဝင္ေနတုန္းပါ။
ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံမႈ၊ ေပးဆပ္မႈနဲ႔ ေတာ္လွန္စိတ္ဓာတ္ကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ရင္း ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုလက္ခ်က္နဲ႔ က်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းမ်ားအား အေလးျပဳ ေမာ္ကြန္းတင္လိုက္တဲ့ အစီရင္စာတစ္ေစာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

ဣတၳိယေသြး ေႏြဦးေတး အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Women Fallen