စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၃) ဦး၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၃)တြင္ ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယမန္ေန႔အထိ (၁၁၇၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၇၂၄၀) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၄၈) ဦး မွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂) ဦး အပါအဝင္ (၂၆) ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၉၈၉) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္မွ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃၉) ဦး အပါအဝင္ (၁၁၈) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရ အတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ သူဖယ္ေက်း႐ြာမွ ႐ြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကသည့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေထာင္လြန္မာန္ႏွင့္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆလိုင္းေထာင္ေနေမာတို႔ကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ တပ္သားမ်ားမွ ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လမ္းေဘး၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေထာင္လြန္မာန္တြင္ မ်က္လုံး၌ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ဆလိုင္းေထာင္ေနေမာတြင္ ဝမ္းဗိုက္၌ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ေလးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လုံးေဖာေက်း႐ြာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ ည ၁၀ နာရီခန္႔က ေရာ္ဘာအလုပ္႐ုံတစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအလုပ္႐ုံတြင္ ဖခင္ႏွင့္အတူ အလုပ္ကူညီလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေမာင္သီဟေအာင္မွာ ဝမ္းဗိုက္ကို က်ည္ထိမွန္ကာ ေနရာတြင္ပင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေမာင္သီဟေအာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ကိုလင္းထြန္းမွာလည္း က်ည္ထိဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါအလုပ္႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်း႐ြာသား ၂၀ ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ fatality-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းအဆီးအခ်က္အလက္မ်ားကို detention-data@aappb.org အီးေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Recent Fatality List for October 13, 2021 (Burmese) (final)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Detention-List-Last-Updated-on-13-October-2021
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release-Lists-Last-Updated-on-13-October-2021
အမိန႔္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under-Sentenced-List-Last-Updated-on-13-October-2021