စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

ရက္စြဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စစ္အာဏာရွင္ကိုဆန႔္က်င္သည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အင္အားသုံး ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားအား နယ္ေဒသမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ပါျပဳလုပ္လာၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသည့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ား၊ အသံဗုံးမ်ား၊ ရာဘာက်ည္မ်ား၊ ေရအေျမႇာက္မ်ား၊ နံပါတ္တုတ္မ်ားသာမက အသက္ေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ က်ည္အစစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းမ်ားကို ယေန႔တြင္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ (ေျမနီကုန္း၊ လွည္းတန္း၊ လႈိင္ဘူတာ႐ုံလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ျမန္မာပလာဇာေရွ႕)၊ မႏၲေလး (၆၂ လမ္း မေနာရမၼံကစားကြင္းေရွ႕၊ ၃၈လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းမ၊ ၃၅ လမ္း ျမေတာင္ေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕၊ ၇၈လမ္း ဒိုင္းမြန္းပလာဇာေရွ႕)၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ ငဖဲၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္အပါအဝင္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ား၊ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရးႏွင့္ CDM ေအာင္ျမင္ေရး ဆႏၵျပသပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၏ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CDM ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္း မ်ားကို ရပ္ကြက္အတြင္း လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပကာ ညပိုင္း၌ အင္အားသုံးဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအျပင္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား၊ ဝရမ္းထုတ္၍ အမႈဖြင့္ျခင္းမ်ားလည္း ဆက္လက္တိုးပြားမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။ စစ္အာဏာသိမ္း အုပ္စု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းႏွင့္အတူ လူထုမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔ (၂၆-ေဖေဖာ္ဝါရီ-၂၀၂၁) ရက္ေန႔အထိ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူေပါင္း (၈) ဦးရွိၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားစြာရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစစ္အာဏာဆန႔္က်င္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းေနသည့္မွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား

အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ဆႏၵျပမႈအေပၚ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား အလြန္အမင္းသုံး၍ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား တပ္မေတာ္ေထာက္ခံသူမ်ားမွ တန္ျပန္ဆႏၵျပ၍ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေအာင္ တုတ္၊ ဓား၊ ေလးခြမ်ား အသုံးျပဳ၍ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ထို သူမ်ားအား ျပည္သူလူထု မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ခိုင္းေစျခင္း၊ ျပည္သူ႔လုံၿခဳံေရးကို ျပည္သူကသာ တာဝန္ယူေနရသည့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လက္နက္ကိုင္ရမ္းကား၍ အသက္ေသေစသည့္အထိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ျပည္သူကို ဥပေဒႏွင့္အညီဟု အေၾကာင္းျပ၍ ပိုမိုဖိႏွိပ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားကို အလိုရွိသလို ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း စသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားလိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ သာမန္အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္ေျမျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားထက္ ပိုမိုၾကမ္းတမ္းဆိုး႐ြားစြာ ျပဳမူလ်က္ရွိသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုလက္ထက္ အသစ္ဖြဲ႕လိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး၌ ယေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ ဖိတ်ကြားခံရသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၁ ပါတီအနက်  ၅၃ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ဟု သိရသည္။ ထိုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်ပြယ်သွားပြီဟု အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှ ခန့်အပ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌသစ်က ပြောဆိုခဲ့ သည္။ အဆိုပါလုပ္ရပ္မွာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ သေဘာထားကို မေလးမစားျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့စြာ ပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက တိုင္းျပည္အာဏာကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားျခင္း သာျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း ေက်ာက္ေျမာင္းႀကီး ရပ္ကြက္တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ခန႔္ထားသည့္ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အလိုမရှိကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများကို လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ညတြင္ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား အလုံးအရင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္လာကာ ဆန္ဒပြပြည်သူများအား ပစ်ခတ်၍ လူစုခွဲဖမ်းဆီးခြင်းများး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယုဇနပလာဇာအဝင္လမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဗညားဒလလမ္း၊ မအူကုန္းလမ္းက်ယ္ ေတာက္ေလွ်ာက္အပါအဝင္ လမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး တပ္မ (၇၇) မွ တပ္သားရာႏွင့္ခ်ီပါသည့္ စစ္ကားမ်ား၊ ရဲကား၊ ေရကား ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္သည္ လမ္းမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန႔္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ည ၇ နာရီခန႔္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ အေရအတြက္ အတိအက်မသိရွိေသာ္လည္း ေအာင္မဂၤလာကားမွတ္တိုင္တြင္ ကားစောင့်​နေသည့် ခရီးသည် ၁၅​ ယောက်​ခန့်နှင့် အခြား ၁၀​ ယောက်​ခန့် ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ေနသူမ်ား ထံမွ သိရွိရသည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္းႏွင့္ လွည္းတန္းတို႔၌ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ရဲႏွင့္ စစ္သားမ်ား ပါဝင္သည့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အင္အားသုံးအၾကမ္းဖမ္းၿဖိဳခြင္းၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျမနီကုန္း၌ ဆႏၵျပျပည္သူ ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္ကို နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ရဲကား၊ စစ်ကားနှင့် ကရိန်းကားများအပါအဝင် ယာဉ်အစီး ၄၀ ခန့်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား င္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ က အကြမ်းဖက်ဖြို ခွင်းခဲ့ကာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး အပါအဝင် ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈကို သတင္းရယူေနသည့္ ဂျပန်လူမျိုး သတင်းထောက် Mr. Yuki Kitazumi ကိုလည်း ရဲမ်ားက အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ညနေပိုင်းတွင် စမ်းချောင်းရဲစခန်းမှ ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လွည္းတန္း၌လည္း ျပည္လမ္းႏွင့္ လွည္းတန္းဂုံးေက်ာ္တံတားေပၚတြင္ ရဲနှင့်စစ်တပ် အင်အား ၃၀၀ ခန့်က ေနရာယူထားၿပီးနေ့လည် ၁၁ ခွဲ ခန့်တွင် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ဖောက်၍ ဆန္ဒပြသူများကို ဖြိုခွင်းးခဲ့သည္။ ေန႔လည္ ၁ နာရီခြဲဝန္းက်င္တြင္ လႈိင္ဘူတာ႐ုံလမ္း၌ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အသံဗုံး ၁၀ ချက်ခန့်နှင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့ကာ ဆန္ဒပြသူ အနည်းဆုံး ၃ ယောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ ရသည္။
ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီဝန္းက်င္မွစတင္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပလူထု အမ်ားအျပားတည္ရွိရာနေရာလေးခုတွင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုကို တပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပစ္ခတ္ခံရမႈ ႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ျပည္သူတခ်ိဳ႕ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနၾကသူမ်ားကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အင်အားသုံးကာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး က်ည္အစစ္မ်ားကိုပါ အသုံးျပဳ၍ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် လူ (၁)ဦး ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသည္။ ထို႔အျပင္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည့် ကားများကိုရပ်ခိုင်းပြီး ကားပေါ်ပါလူများကို ဖမ်းဆီးမှုများလုပ္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ေပ ၈၀ လမ္းမေပၚတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားက ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ထိုင္သပိတ္ျဖင့္ ဆႏၵျပမႈကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့၍ အနည္းဆုံး လူ ၂၀ ဦးခန့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဆိုင်ကယ်အစီး ၃၀ ခန့်ကိုလည်း ယူဆောင်သွားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူမ်ားတြင္ ဆႏၵျပရာ၌ မပါဝင္သည့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွ ပရဟိတသမား ကိုေဝဠဳအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္ခန႔္၌ ပဒါန္း ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည္။ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံထားရသည့္ ကိုေဝဠဳအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ငဖဲၿမိဳ႕မရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားမွ ညလုံးေပါက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပြည်သူများမှ တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေစဉ်ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲခန႔္တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မွ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ား ပစ်ခတ်၍ ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် ပြည်သူ ၂ ဦး ဦးခေါင်း၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။
သထုံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္မွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခိုင္ႏွင့္ ၎၏အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ထြန္းအား သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးစရာရှိသည်ဟုပြောဆိုကာ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟုသိရွိရသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သထုံစုေပါင္း႐ုံးတြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ပြည်သူများမှ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ရှာသောအခါ ၎င်းနေရာ၌ မတွေ့သောကြောင့် သထုံရဲစခန္းတြင္ ျပည္သူမ်ားမွ လူေပ်ာက္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးမင်းသူသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန႔္တြင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ၎ျပင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း မွ ေဒၚနီလာသိန္းႏွင့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ျမတ္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေအးသြင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇာ္ဝင္း အပါအဝင္  ၇ ဦးတို့အား နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း း သိရွိရသည္။
တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဆလိုင်းလျန်းလွယ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဘွေ၊ လွှတ်တော် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထိတ် ထန်း၊ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်နှင့် လဝက ဝန်ကြီး ဦးဖွေအားတို႔ ငါးဦးအား ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ မေကြးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး၊ ချင်း တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်တို့အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ခံဝန္ႏွင့္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ၎ခံဝန္ကတိမ်ားထဲတြင္ CDM အားမေပးရ၊ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လႈပ္ရွား ျခင္းမျပဳရ၊ စစ္ေကာင္စီ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ စသည့္အခ်က္ ၃ ခ်က္ပါဝင္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ခံဝန္ကတိ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္အေပၚတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေနၾကၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္ တက္ေနသည္။
ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အငယ္တန္းစာေရး ၁၂ ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း ၁ ဦး၊ ႐ုံးေစာင့္ ၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၄) ဦးတို႔ကို အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အလုပ္တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ ၁၇၀ နည္းဥပေဒအရ တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၇၇၁) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၄) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၆၁) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၈၂) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၆၈၉) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္ခံရ၍ က်ဆုံးသူ (၈) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

အဖမ္းအဆီးစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Recent Arrests List (Last Updated on 26 Feb 21)

ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္Daily Briefing in Relation to the Military Coup 26 Feb 21 Burmese.docx

ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သည့် ပြည်သူလူထုများကို  လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမှုများအား နယ်​ဒေသ​များအပြင် ရန်ကုန်မြို့၌ပါ​ပြုလုပ်လာပြီး ဖမ်းဆီးမှုများလည်း အများအပြား လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ သည်။ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသည့် ပြည်သူလူထုအပေါ် မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ အသံဗုံးများ၊ ရာဘာကျည်များ၊ ရေအမြှောက်များ၊ နံပါတ်တုတ်များသာမက အသက်သေစေနိုင်လောက်သော ကျည်အစစ်များကို အသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းများကို ယနေ့တွင် အဓိကမြို့ကြီးများဖြစ်သော ရန်ကုန် (မြေနီကုန်း၊ လှည်းတန်း၊ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း မြန်မာပလာဇာရှေ့)၊ မန္တလေး (၆၂ လမ်း မနောရမ္မံကစားကွင်းရှေ့၊ ၃၈လမ်းနှင့် ၇၈လမ်းမ၊ ၃၅ လမ်း မြတောင်ကျောင်းတိုက်ရှေ့၊ ၇၈လမ်း ဒိုင်းမွန်းပလာဇာရှေ့)၊ နေပြည်တော်နှင့် မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ ငဖဲမြို့တို့တွင် ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများကြောင့် ဂျပန်သတင်းထောက်အပါအဝင် ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များ၊ ဆန္ဒပြပြည်သူများ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများလည်း အများအပြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် CDM အောင်မြင်ရေး ဆန္ဒပြသပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း များသည်လည်း မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲများ၏ ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ဆန္ဒပြသူများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် CDM ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်း များကို ရပ်ကွက်အတွင်း လုံခြုံရေးအကြောင်းပြကာ ညပိုင်း၌ အင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုများအ​ပြင် တရားစွဲဆိုခြင်းများ၊ ဝရမ်းထုတ်၍ အမှုဖွင့်ခြင်းများလည်း ဆက်လက်တိုးပွားများပြားလာလျက်ရှိသည်။ စစ်အာဏာသိမ်း အုပ်စု၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုများအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းနှင့်အတူ လူထုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမည့်လုပ်ရပ်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယနေ့ (၂၆-ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ပြည်သူပေါင်း (၈) ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူများစွာရှိသည်။

အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအနေဖြင့် ဆန္ဒပြမှုအပေါ် လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အား အလွန်အမင်းသုံး၍ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအား တပ်မတော်ထောက်ခံသူများမှ တန်ပြန်ဆန္ဒပြ၍ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် တုတ်၊ ဓား၊ လေးခွများ အသုံးပြု၍ ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အကျဉ်းသားများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည်ဟု အကြောင်းပြကာ ထို သူများအား ပြည်သူလူထု မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ကြိုးကိုင်ခိုင်းစေခြင်း၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကို ပြည်သူကသာ တာဝန်ယူနေရသည့် ညအချိန်များတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လက်နက်ကိုင်ရမ်းကား၍ အသက်သေစေသည့်အထိ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ပြည်သူကို ဥပဒေနှင့်အညီဟု အကြောင်းပြ၍ ပိုမိုဖိနှိပ်နိုင်ရန် ဥပဒေများကို အလိုရှိသလို ပြင်ဆင်ပြောင်း လဲခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အင်တာနက်လိုင်းများအား နှေးအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာသမားများအား ဖမ်းဆီးခြင်း စသည်များကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်း၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များလိုက်နာရမည့် အခြေခံမူများကို ချိုးဖောက်၍ သာမန်အရပ်သား ပြည်သူများအပေါ် စစ်မြေပြင်တွင် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ရပ်များထက် ပိုမိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားစွာ ပြုမူလျက်ရှိသည်။

အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလက်ထက် အသစ်ဖွဲ့လိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့်  ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့သည် နေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၌ ယနေ့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ဖိတ်ကြားခံရသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၁ ပါတီအနက်  ၅၃ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုတွေ့ဆုံပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက သောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်ပြယ်သွားပြီဟု အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှ ခန့်အပ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌသစ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်မှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြသည့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ သဘောထားကို မလေးမစားဖြင့် အကြောင်းပြချက်မဲ့စွာ ပစ်ပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက တိုင်းပြည်အာဏာကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲနိုင်စေရန်အတွက် ကြိုးစားခြင်း သာဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကျောက်မြောင်းကြီး ရပ်ကွက်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှ ခန့်ထားသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အလိုမရှိကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများကို လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ညတွင် လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အား အလုံးအရင်းနှင့် ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ဝင်လာကာ ဆန္ဒပြပြည်သူများအား ပစ်ခတ်၍ လူစုခွဲဖမ်းဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  ယုဇနပလာဇာအဝင်လမ်းများ ဖြစ်သည့် ဗညားဒလလမ်း၊ မအူကုန်းလမ်းကျယ် တောက်လျှောက်အပါအဝင် လမ်းအတော်များများကို  ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပိတ်ဆို့ထားပြီး တပ်မ (၇၇) မှ တပ်သားရာနှင့်ချီပါသည့် စစ်ကားများ၊ ရဲကား၊ ရေကား ဆယ်ဂဏန်းကျော်သည်  လမ်းများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ညနေ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ည ၇ နာရီခန့်တွင် တစ်ကြိမ်  ပစ်ခတ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ အရေအတွက် အတိအကျမသိရှိသော်လည်း အောင်မင်္ဂလာကားမှတ်တိုင်တွင် ကားစောင့်​နေသည့် ခရီးသည် ၁၅​ ယောက်​ခန့်နှင့် အခြား ၁၀​ ယောက်​ခန့် ဖမ်းဆီး ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟု  ပတ်ဝန်းကျင်​နေသူများ ထံမှ သိရှိရသည်။

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့က ငြိမ်းချမ်းစွာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သည့်ပြည်သူများအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင့်နေသည့်မှတ်တမ်းများ

ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်းနှင့် လှည်းတန်းတို့၌ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေကြသည့် ကျောင်းသားပြည်သူများကို ရဲနှင့် စစ်သားများ ပါဝင်သည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံးအကြမ်းဖမ်းဖြိုခွင်းပြီး ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြေနီကုန်း၌ ဆန္ဒပြပြည်သူ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ကို နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ရဲကား၊ စစ်ကားနှင့် ကရိန်းကားများအပါအဝင် ယာဉ်အစီး ၄၀ ခန့်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၀၀ ကျော် က အကြမ်းဖက်ဖြို ခွင်းခဲ့ကာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး အပါအဝင် ပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသားများကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုကို သတင်းရယူနေသည့် ဂျပန်လူမျိုး သတင်းထောက် Mr. Yuki Kitazumi ကိုလည်း ရဲများက အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် စမ်းချောင်းရဲစခန်းမှ ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လှည်းတန်း၌လည်း ပြည်လမ်းနှင့် လှည်းတန်းဂုံးကျော်တံတားပေါ်တွင် ရဲနှင့်စစ်တပ် အင်အား ၃၀၀ ခန့်က နေရာယူထားပြီး နေ့လည် ၁၁ ခွဲ ခန့်တွင် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ဖောက်၍ ဆန္ဒပြသူများကို ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။ နေ့လည် ၁ နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း၌ ဆန္ဒ​ပြသူများကို အသံဗုံး ၁၀ ချက်ခန့်နှင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့ကာ ဆန္ဒပြသူ အနည်းဆုံး ၃ ယောက် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ ရသည်။

ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီဝန်းကျင်မှစတင်၍ မန္တလေးမြို့၌ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြလူထု အများအပြားတည်ရှိရာ နေရာလေးခုတွင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုကို တပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပစ်ခတ်ခံရမှု နှင့် ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်းခြင်းခံရမှုတို့ကြောင့် ဆန္ဒပြပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ပြည်သူတချို့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြသူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အင်အားသုံးကာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ကျည်အစစ်များကိုပါ အသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် လူ (၁)ဦး ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည့် ကားများကိုရပ်ခိုင်းပြီး ကားပေါ်ပါလူများကို ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့ ပေ ၈၀ လမ်းမပေါ်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သူများက ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ထိုင်သပိတ်ဖြင့် ဆန္ဒပြမှုကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာပြီး သေနတ်ပစ်ဖောက်ဖြိုခွင်းခဲ့၍ အနည်းဆုံး လူ ၂၀ ဦးခန့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဆိုင်ကယ်အစီး ၃၀ ခန့်ကိုလည်း ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူများတွင် ဆန္ဒပြရာ၌ မပါဝင်သည့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများလည်း ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငဖဲမြို့နယ်မှ ပရဟိတသမား ကိုဝေဠုအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီကျော်ခန့်၌  ပဒါန်း ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်။ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသည့် ကိုဝေဠုအား ပြန်လွှတ်ပေးရန်အတွက် ငဖဲမြို့မရဲစခန်းရှေ့တွင် ပြည်သူများမှ  ညလုံးပေါက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြည်သူများမှ တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေစဉ် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ  မျက်ရည်ယိုဗုံးများ ပစ်ခတ်၍ ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် ပြည်သူ ၂ ဦး ဦးခေါင်း၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။

သထုံမြို့နယ် အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်မှ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မာမာခိုင်နှင့် ၎င်း၏အမျိုးသားဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ထွန်းအား သထုံမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးစရာရှိသည်ဟုပြောဆိုကာ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးထားသည်ဟုသိရှိရသည်။  ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကို သထုံစုပေါင်းရုံးတွင် ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု ကြားသိရသဖြင့် ပြည်သူများမှ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ရှာသောအခါ ၎င်းနေရာ၌ မတွေ့သောကြောင့် သထုံရဲစခန်းတွင် ပြည်သူများမှ လူပျောက်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးမင်းသူသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟု သိရှိရသည်။ ၎င်းပြင် ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း မှ ဒေါ်နီလာသိန်းနှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်မြတ်သူ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးအေးသွင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း၊ ဒေါက်တာကျော်ဇော်ဝင်း အပါအဝင် ၇ ဦးတို့အား နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။

တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသည့် ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဆလိုင်းလျန်းလွယ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဘွေ၊ လွှတ်တော် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထိတ် ထန်း၊ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်နှင့် လဝက ဝန်ကြီး ဦးဖွေအား တို့ ငါးဦးအား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်လွှတ် ပေးခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် မကွေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများဖြစ်သည့်  လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး၊ ချင်း တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ခံဝန်နှင့် ပြန်လည် လွှတ်ပေးလိုက်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ၎င်းခံဝန်ကတိများထဲတွင် CDM အားမပေးရ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှား ခြင်းမပြုရ၊ စစ်ကောင်စီ၏ တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည် စသည့်အချက် ၃ ချက်ပါဝင်ပြီး ထိုကဲ့သို့ ခံဝန်ကတိ လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည့်အပေါ်တွင် ဒေသခံပြည်သူများမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချနေကြပြီး ဝေဖန်မှုများလည်း မြင့် တက်နေသည်။

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမှ လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့် အငယ်တန်းစာရေး ၁၂ ဦး၊ ယာဉ်မောင်း ၁ ဦး၊ ရုံးစောင့် ၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးတို့ကို အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက် ရက်စွဲဖြင့် အလုပ်တာဝန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာခြင်းမရှိသောကြောင့် ​နိုင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ၁၇၀ နည်းဥပဒေအရ တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၇၇၁) ဦးထိရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၄) ဦး၊ အမှုဖွင့်ခြင်းခံထားရပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်းခံထားရသောကြောင့် တိမ်းရှောင်နေသူ (၆၁) ဦး နှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ (၈၂) ဦးရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ အချိန်အထိ (၆၈၉) ဦးမှာ ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသည်။  ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ထိ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုအပါအဝင် အကြမ်းဖက်ခံရ၍ ကျဆုံးသူ (၈) ဦးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ CDM လှုပ်ရှားနေသည့် ဝန်ထမ်းများစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိပါက အောက်ပါလိပ်စာများသို့  ဆက်သွယ်၍ အသိပေး၊ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)

နေ့စဉ်မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံဒေါင်းလော့ရယူရန် Daily Briefing in Relation to the Military Coup 26 Feb 21 Burmese.docx

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူများစာရင်း Recent Arrests List (Last Updated on 26 Feb 21)