၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ (အေျခခံ) သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌ သင္တန္းပို႔ခ်

မတ္လအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ(အေျခခံ)သင္တန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕၌ ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၃)ရက္တာ သင္တန္း၌ သင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုဝဏၰႏြယ္ ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဦး တို႔မွ သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ (၁၅) ဦး၊ သင္တန္းသား (၁၃) ဦး တို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ဓႏုအမ်ိဳးသမီး၊ မုန္းပန္လူငယ္အသင္း (MPYA)၊ ဓႏုစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၊ ျမစ္ဖ်ားပန္းေလာင္သ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ခ်စ္သူမ်ား၊ ဓႏုလူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႕၊ Nam Khone School၊ ရွမ္းေတာင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၊ Camp
Forest အဖြဲ႕၊ ဓႏုမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (AFFM-IUF)၊ အဝါေရာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၊ ဒို႔လူပဲ့ႏွင့္ မိုင္းပန္းကြန္ယက္ တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဓႏု၊ ေတာင္႐ိုးႏွင့္ ပအိုင္းတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႐ြာငံၿမိဳ႕အနီးရွိေက်း႐ြာ မ်ားတြင္ ယခင္က လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
သင္တန္းပို႔ခ်ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္႐ြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ဆြီဒင္သံ႐ုံးမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေလ့လာ

ဆြီဒင္သံ႐ုံးမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆြီဒင္သံ႐ုံးမွ Frida Zaric (Minister Counsellor – Head of Office), Cecilia Skinner (Controller Development Cooperation), Aung Khaing Min and Thiri Sun တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP အတြင္းေရးမႉး ဉီးတိတ္ႏိုင္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဉီးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီစဥ္တာဝန္ခံ (MHAP) ဉီးေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေသတနဌာနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP မွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ (ေအာက္ဘေလာက္) ၌ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္ လူ႔အခြင့္အေရးလမ္းၾကားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ သည္။  အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာင့္ေရး အသင္း (AAPP)  မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္ အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ်က္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ အဆိုပါေနာက္ေဖး လမ္းၾကားဥယ်ာဥ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပး ပန္းခ်ီမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ မ်ား ေရးဆြဲျပသႏိုင္ေရးအတြက္ AAPP  မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင့္ AAPP  မွ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအား  ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့သည္။ 

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

CETA Short Session (CSS) သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာင့္ေရး အသင္း (AAPP) မွ သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္ႏွင့္ AMHR(JHU) မွ သင္တန္းနည္းျပ ေဒၚခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔သည္ TOP center ၏ CSS provider သင္တန္းသား/သူမ်ားအား CETA Short Session(CSS) သင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ PSI TOP center ၌ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေျခာက္ဦးသည္ ထိုသင္တန္းေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ မတ္လ အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ၁၁ ဦးတို႔သည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၃၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး ခဲ့သည္။
မတ္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးႏွင့္ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား ငါးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၂၁ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ကိုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ (၂၀)ျပည့္

AAPP ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ စကားဝိုင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ (၂၀) ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေသာ AAPP သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစဥ္တစိုက္ႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လႈပ္ရွား‌ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ၎ျပင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ အတြက္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ ထိုပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို တင္းက်ပ္ထားမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈမ်ား စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသေ႐ြ႕ မညီမွ်မႈ၊ မလြတ္လပ္မႈတို႔ကို ဆန႔္က်င္တြန္းလွန္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမရွိေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး အျပည့္အဝခံစားခြင့္ရရွိမည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာေစရန္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားဦးမည္ျဖစ္သည္။ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိေနသေ႐ြ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရေရး မျဖစ္ႏိုင္ပါ”
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အသင္းစတင္ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး တို႔၏ ႐ုပ္သံစကားဝိုင္းတစ္ခုကို အပိုင္း (၈) ပိုင္းခြဲ၍ ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၌လည္း AAPP ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ စကားဝိုင္းကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

https://aappb.org/bu/category/video-burmese/

AAPP ၏ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အစီရင္ခံစာ

ထို႔ျပင္ ‘ႏွစ္၂၀ ထိုခရီး’ အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ေရးသားထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ီခဲ့သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၌လည္း AAPP ၏ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အစီရင္ခံစာကို ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

20-aapp_final_22marႏွစ္ ၂၀ ထိုခရီးအစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူပါ

ဒေါင်းလော့လင့် March Newsletter (Burmese)