ေအေအပီပီ ထုတ္ေဝသည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္အစီရင္ခံစာ “ႏွစ္ ၂၀ ထိုခရီး”

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ (၂၀)ျပည့္ အစီရင္ခံစာ

 

ရက္စြဲ။   ။ မတ္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ 

ယေန႔  ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔သည္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

ေအေအပီပီ၏ အႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်ဆုံးခဲ့ၾကသူမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပတြင္ ကြန္လြန္သူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား အေလးအနက္ ဦးၫႊတ္ ဂုဏ္ျပဳ လိုက္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသည္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္လည္း အစဥ္တစိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အက်ဥ္းအက်ပ္မ်ား၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈမ်ား ေအာက္တြင္ မည္သို႔ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္၍ မိမိတို႔ယုံၾကည္ခ်က္ မ်ားကို မေလွ်ာ့ေသာဇြဲ သတၱိတို႔ျဖင့္ ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာ တြန္းလွန္ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ျပႆနာမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲ သုံးစားျပဳမႈမ်ား၊ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဓနအင္အားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားအား ပိတ္ပင္ဟန႔္တားသည့္ဥပေဒမ်ား စသည္တို႔ မရပ္တန႔္ႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ မညီမွ်မႈ၊ မလြတ္လပ္မႈတို႔ကို ဆန႔္က်င္တြန္းလွန္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနဦး မည္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ အမ်ိဳးသားရင္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္သိသူ အားလုံးက အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကေပသည္။ အဘက္ဘက္တြင္ နိမ့္က်က်န္ ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီၫြတ္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး တိက်စြာက်င့္သုံးႏိုင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူ ညီမွ်ခံစားခြင့္ရၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ၊ ညီမွ်မႈတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုတြန္းလွန္မႈမ်ားလည္း ရပ္တန႔္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုလႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိစၥကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္ လႊတ္ေပးျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆုံးဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မရွိေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး အျပည့္အဝခံစားခြင့္ရရွိမည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ျဖစ္လာေစရန္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ကတိ ျပဳလိုက္ပါသည္။ 

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိေနသေ႐ြ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ႏိုင္” 

၂၃၊ ၃၊ ၂၀၂၀

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း တည်ထောင်ခြင်း အနှစ် (၂၀)ပြည့် အစီရင်ခံစာ

 

ရက်စွဲ။   ။ မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

ယနေ့  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့သည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း တည်ထောင်ခြင်း အနှစ် (၂၀) ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ 

အေအေပီပီ၏ အနှစ် (၂၀) ပြည့်နှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း များ၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသော မိသားစုဝင်များ၊ အကျဉ်းထောင်တွင်း ကျဆုံးခဲ့ကြသူများ၊ အကျဉ်းထောင်ပြင်ပတွင် ကွန်လွန်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအား အလေးအနက် ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါသည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းသည် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တဆက်တစပ်တည်းဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေး အတွက်လည်း အစဉ်တစိုက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ အကျဉ်းအကျပ်များ၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုများ အောက်တွင် မည်သို့ရင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်၍ မိမိတို့ယုံကြည်ချက် များကို မလျှော့သောဇွဲ သတ္တိတို့ဖြင့် ရဲရင့်တည်ကြည်စွာ တွန်းလှန်ကျော်ဖြတ် ခဲ့ကြသည့်သူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူများကို မိမိတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟု သတ်မှတ်ပါသည်။  

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြဿနာများ၊ တန်းတူညီမျှမှုမရှိမှုများ၊ အာဏာအလွဲ သုံးစားပြုမှုများ၊ လက်နက်အားကိုးဖြင့်ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီး၊ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ဓနအင်အားဖြင့် အနိုင်ကျင့် စော်ကားမှုများ၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်များအား ပိတ်ပင်ဟန့်တားသည့်ဥပဒေများ စသည်တို့ မရပ်တန့်နိုင်သေးသရွေ့ မညီမျှမှု၊ မလွတ်လပ်မှုတို့ကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်မှုများလည်း ဆက်လက်ရှိနေဦး မည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလည်း ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။

ယနေ့အချိန်သည် အမျိုးသားရင်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တာဝန်သိသူ အားလုံးက အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြပေသည်။ အဘက်ဘက်တွင် နိမ့်ကျကျန် နေခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ သည် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်ပြီး အေးချမ်းစွာအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်နေချိန်လည်းဖြစ်သည်။ 

အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းနှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစား လိုက်နာပြီး တိကျစွာကျင့်သုံးနိုင်မှသာလျှင် နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများ တန်းတူ ညီမျှခံစားခွင့်ရပြီး ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကို ရရှိခံစားနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူမှု၊ ညီမျှမှုတို့အတွက် တောင်းဆိုတွန်းလှန်မှုများလည်း ရပ်တန့်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံနေရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိစ္စကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးကို အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွှတ်ပေးခြင်း ဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမြန်ဆုံးဦးတည် လျှောက်လှမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအနေနှင့်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မရှိသော နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး အပြည့်အဝခံစားခွင့်ရရှိမည့် ဒီမိုကရက်တစ်လူ့အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ်လာစေရန် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက်ကတိ ပြုလိုက်ပါသည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိနေသရွေ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မဖြစ်နိုင် 

၂၃၊ ၃၊ ၂၀၂၀

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုဒေါင်းလော့ရယူရန် 20 aapp_final_22mar