AAPP News (Burmese)

၂၀၂၀ အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉၀၀ ခန႔္ရွိဟု AAPP ဆို

8 January, 2021

၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာလ ကိုဗစ္သတင္းလႊာ

7 January, 2021

2020 ၌ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၈၄ ဦးရွိခဲ့ ရခိုင္၌ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ဖမ္းဆီးခံရမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္

6 January, 2021

၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ ကိုဗစ္သတင္းလႊာ

10 December, 2020

၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ကိုဗစ္-၁၉ သတင္းလႊာ

6 November, 2020

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔ကတိျပဳပါ

23 October, 2020

စက္တင္ဘာလ၏ ကိုဗစ္-၁၉ သတင္းလႊာ

6 October, 2020

ေအေအပီပီမွ ဩဂုတ္လအတြက္ ကိုဗစ္ သတင္းလႊာ

7 September, 2020

∎ “ဒုကၡေျမပုံ” လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

25 August, 2020

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

21 August, 2020

ဇူလိုင္လအတြင္း ကိုဗစ္ကာလ သတင္းလႊာ

5 August, 2020

ပစ္ပယ္ခ်ိဳးႏွိမ္ခံမ်ားအပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲ

4 August, 2020