AAPP Photo Gallery

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညိေစာင့္ေရွာက္အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ယေန႔ ၂၉ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ေအေအပီပီမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလားအလာ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။