ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

642
Total Political Prisoners
74
Serving Prison Sentences
139 429
Facing Trial Inside Facing Trial Outside
february 2020

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

အကျဉ်းထောင်တွေမှာ COVID 19 ကာကွယ်ရေးတွေ လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆို MCN နှင့်အင်တာဗျူး

Posted 25 March, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), Slide show (Burmese)

AAPP နှစ် (၂၀)ပြည့် စကားဝိုင်း (အပိုင်း ၈)

Posted 24 March, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), Slide show (Burmese)

AAPP နှစ် (၂၀)ပြည့် စကားဝိုင်း (အပိုင်း ၇)

Posted 24 March, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), Slide show (Burmese)

AAPP နှစ် (၂၀)ပြည့် စကားဝိုင်း (အပိုင်း ၆)

Posted 24 March, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), Slide show (Burmese)

AAPP နှစ် (၂၀)ပြည့် စကားဝိုင်း (ပဉ္စမပိုင်း)

Posted 23 March, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), Slide show (Burmese)

AAPP နှစ် (၂၀)ပြည့် စကားဝိုင်း (စတုတ္ထပိုင်း)

Posted 23 March, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), Slide show (Burmese)

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်