ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

587
Total Political Prisoners
50
Serving Prison Sentences
137 400
Facing Trial Inside Facing Trial Outside
april 2020

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ)မွအြန္လိုင္း အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းက်င္းပ

Posted 14 May, 2020  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

COVID-19 အေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 14 May, 2020  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 11 May, 2020  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

ေအေအပီပီမွဧၿပီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 11 May, 2020  •  Category Chronology (Burmese), Slide show (Burmese)

က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ မ်ားတြင္ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အားထုတ္ျပန္ျခင္း

Posted 8 May, 2020  •  Category News (Burmese), Press Release (Burmese), Slide show (Burmese)

ေအေအပီပီမွ ကိုဗစ္ကာလ စိတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးေရးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲဆက္လက္က်င္းပ

Posted 8 May, 2020  •  Category စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်