AAPP Slide show (Burmese)

ေအေအပီပီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြက္လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 15 January, 2021

ေအေအပီပီမွဒီဇင္လာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 15 January, 2021

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 9 January, 2021

၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာလ ကိုဗစ္သတင္းလႊာ

Posted 7 January, 2021

၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ ကိုဗစ္သတင္းလႊာ

Posted 10 December, 2020

ေအေအပီပီမွ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 9 December, 2020

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 9 December, 2020

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 6 November, 2020

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 6 November, 2020

၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ကိုဗစ္-၁၉ သတင္းလႊာ

Posted 6 November, 2020

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔ကတိျပဳပါ

Posted 23 October, 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(၃)ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခံထားရမႈအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

Posted 21 October, 2020