AAPP Slide show (Burmese)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

Posted 17 August, 2015

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 31 July, 2015

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

Posted 9 July, 2015

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနျခင္း

Posted 11 June, 2015

ေအေအပီပီမွ ေမလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 5 June, 2015

ေဒါက္ျဖဳတ္သံ (ေထာင္တြင္းစာစုမ်ား)

Posted 13 May, 2015

ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရွိေနေသးေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 13 May, 2015

ေအေအပီပီမွ ဧၿပီလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 13 May, 2015

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ မတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 9 April, 2015

ေအေအပီပီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 25 March, 2015

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

Posted 24 March, 2015

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခဲြျခင္း၊ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လႈပ္ရွားမႈအား အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း

Posted 13 March, 2015