AAPP Slide show (Burmese)

ဇန္နဝါရီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 16 February, 2018

ေအေအပီပီမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Counseling (၁၀) ရက္ သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်

Posted 15 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 6 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းသနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 31 January, 2018

ေအေအပီပီမွ ထုတ္ျပန္သည့္ဒီဇင္ဘာလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 17 January, 2018

ေအေအပီပီမွဒီဇင္ဘာလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 17 January, 2018

ရိုက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းသမား ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ UN WGAD သို႔ တိုင္ၾကား

Posted 26 December, 2017

ေအေအပီပီ ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 13 December, 2017

ေအေအပီပီမွႏုိဝင္ဘာလလစဥ္အစီခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 13 December, 2017

လစဥ္သတင္းလႊာ ေအာက္တုိဘာလ၂၀၁၇

Posted 16 November, 2017

ေအေအပီပီေအာက္တုိဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 November, 2017

စက္တင္ဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 17 October, 2017