AAPP Slide show (Burmese)

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံမွႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 3 October, 2014

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ

Posted 17 September, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ၾသဂုတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္

Posted 9 September, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

Posted 2 September, 2014

ဇူလုိင္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 8 August, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္အေရးအသင္းမွျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္း

Posted 5 August, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူ

Posted 22 July, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးျမင့္ဟန္ ေဆးကုသမႈခံယူ

Posted 22 July, 2014

အမွန္တရားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအခမ္းအနား

Posted 21 July, 2014

သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 July, 2014

ဇြန္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ခ်က္

Posted 15 July, 2014

ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ

Posted 9 July, 2014