မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျဉ်းထောင်အခြေအနေနှင့် အကျဉ်းထောင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလားအလာ

 

 

insein-prison

နိဒါန်း

ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့သည့် အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကာလများ လွန်မြောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည် သက်ဆိုင်သူအားလုံး အတွက် အလေးထားအာရုံစိုက်စရာများအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူများအား ၎င်းတို့၏ ချိုးဖောက်မှုများအတွက် တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုရှိစေရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ချိုးဖောက်မှုများအား ဖယ်ရှားရန်နှင့် အနာဂတ်ကာလတွင် ထိုသို့သော ချိုးဖောက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေး၊ အာမခံဆောင်ရွက်ရန်လည်း လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ ရှိနေပါသေးသည်၊

ပြည်သူလူထု မျက်ကွယ်ဖြစ်သည့်အပြင် အကျဉ်းသားများအနေဖြင့် ရပ်ရွာလူထု၏ စာနာနားလည်မှုအား ရရှိခံစားခွင့် နည်းပါသဖြင့် အကျဉ်းထောင်များသည် ထိုသို့သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ အလွန်များသည့် နေရာဒေသများဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမှ ကျူးလွန်သူများ အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေသည့် အခြေအနေဝန်းကျင် တစ်ရပ်အား ဖန်တီးပေးနေသည့်အတွက် အကျဉ်းသားများ၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသည့်အခြေအနေ သို့လည်း ဦးတည်နိုင်ပါသည်။ အကျဉ်းထောင်စနစ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ပိတ်ပင်ဟန့်တားရေးအတွက် အရေးပါသည့် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အတွက် အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများအား လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြထားပါသည်။ အစီရင်ခံစာမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအား စိတ်ဝင်စားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအား အချက်အလက်များ ပေးအပ်နိုင်ရန်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်လည်း မျှော်လင့်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလော့ရယူရန် ။

 

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းထောင်အခြေအနေနှင် ့အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအလားအလာ

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ — 

အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်ဒေါင်းလော့ရယူရန်။       ။ အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ် မြန်မာဘာသာ ဗားရှင်းအသစ်အား ဤလင့်တွင် ဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါသည်။

https://www.luminpdf.com/viewer/Ta6Y2ZNM86aPMX7WX

မြန်မာဘာသာဗားရှင်းအသစ်အားအောက်ပါလင့်မှဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါသည်။    https://www.luminpdf.com/viewer/334dLkE69jD6ecSH6/share?sk=8243c1c1-4597-4e72-871d-997173878f12

Download link —— file:///D:/All%20Report/Prison%20Condition%20report%20Sep%202016.pdf