AAPP News (Burmese)

ေအေအပီပီမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Counseling (၁၀) ရက္ သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်

Posted 15 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 6 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းသနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 31 January, 2018

ခ်က္ႏုိ္င္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနသည့္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားဗားဂလက္ဟာဗဲလ္ စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ေလ့လာ

Posted 6 September, 2017

ခ်က္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ Pankrac အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာ

Posted 6 September, 2017

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြး

Posted 5 September, 2017

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ Mr Jan Bartosex မွလက္ခံေတြ႔ဆုံ

Posted 5 September, 2017

ခ်က္ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr Vaclav Kolaja ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

Posted 4 September, 2017

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ ခ်က္ႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးထြက္ခြာ.

Posted 4 September, 2017

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 15 July, 2017

ပဲခူးတကၠသိုလ္ (လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ).

Posted 14 July, 2017

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ေအေအပီပီေတြ႔ဆုံ.

Posted 7 June, 2017