ေအေအပီပီတည္ေထာင္သူမ်ား

ကိုတိတ္ႏိုင္

ကိုတိတ္ႏိုင္(အတြင္းေရးမွဴး)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း တနသာၤရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပထဝီဘာသာျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈ၌ ျမန္မာလူငယ္မ်ား မ်ိဳးခ်စ္အသင္းတြင္ ေကာ္မတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေရး စာေစာင္မ်ား ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံ ခဲ့ရသည္။  ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အသံတိတ္သြားေစရန္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ပုဒ္မ ၅(ည)၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေရးေပၚအက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ပုဒ္မ ၁၇/၂၀ ပံုႏွိပ္အက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္ သူသည္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါသည္။ အင္းစိန္ႏွင့္ သရက္ေထာင္တို႔တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ားအပါအဝင္ သူ႕အမႈတြဲပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား မေကြးတိုင္း သရက္ေထာင္သို႔သြားစဥ္ လမ္းတြင္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ရိုက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူလြတ္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၆  ေက်ာင္းသား မ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရးအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုသို႔ ပါဝင္ခဲ့၍ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ (၈)လၾကာ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုတိတ္ႏိုင္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြါခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ သူသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ သူ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) တြင္ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

ကိုဘိုၾကည္

ကိုဘိုၾကည္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳး) သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ႏွင့္ လူငယ္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး အိ္မ္သို႔အျပန္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။  ထို႔ေနာက္ သူသည္ ပုန္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး အဖမ္းခံရျခင္းမွကင္းလြတ္ရန္ သူ၏ ဒီမိုကေရစီလွဳပ္ရွားမွဳကို ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဆိုးဝါးလွေသာ စစ္အစိုးရ၏ ရုပ္ပိုင္းသာမက စိတ္ပိုင္းပါ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။  ဒုတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံရအၿပီးတြင္ ထိုင္း-ဗမာ နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ေအေအပီပီအား ကူညီဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမေအာက္ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမွဳေႀကာင့္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာင္က်ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ပင္ပန္းမႈအား လ်စ္လ်ဴရႈကာ ႀကိဳးစားမွဳ၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ ျမွဳပ္ႏွံမွဳတို႔ေႀကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ႀကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္သည့္ သူမတူေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ – Alison des Forges ဆု ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ နာမည္တူအဖြဲ႕အစည္းမွ ေပးအပ္သည့္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆု တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ဇနီး ကေလးႏွစ္ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ထိုင္းဗမာနယ္စပ္တြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ကိုေဇာ္ထြန္း

ေဇာ္ထြန္း(ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ သူသည္ စိတ္ပညာပထမႏွစ္တက္ရင္း  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဇြန္လ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗ.က.သ) ႏွင့္အတူ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဗ.က.သ (ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔အတြင္း လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို လ်ွဳိ႕ဝွက္စြာ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးၿခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။  ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အလုပ္ႀကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၆) ႏွစ္က်ခံခဲ့ရၿပီး၊ အင္းစိန္ေထာင္မွ သရက္ေထာင္သို႔ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ သရက္ေထာင္မွ လြတ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗ.က.သ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဇာ္ထြန္းသည္ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရမွ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ထိုင္း-ဗမာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္ၿမိဳသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ သူသည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း ျမန္မာျပည္တြင္း၏ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကိုပါ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  ၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဗ.က.သ (ႏိုင္ငံၿခားေရးရာေကာ္မတီ) အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အၿဖစ္ မဲေဆာက္ဧရိယာတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ သူသည္ မဲေဆာက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေအေအပီပီ-ဘီ၊ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။  ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာကာ၊ အတြင္းေရးမွဳးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ေယာက္အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။