ၿဗိတိန္သံရုံးကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေအအေပီပီသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀မိနစ္ခန္႔တြင္ – British Embassy, Yangon မွ Dan Chugg (Ambassador of British Embassy, Yangon) ႏွင့္ Menna Rawlings, Director-General Economic and Global Issues at the Foreign & Commonwealth Office (FCO) တို႔ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ)ရံုးသို႔လာေရာက္ၿပီး Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ ေအေအပီပီ(AAPP)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအေအပီပီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ (ေအအေပီပီ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ)၊ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးဌာန တာဝန္ခံ)၊ ကိုေဇာ္မိုး (မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတာဝန္ခံ)ႏွင့္ မသန္းသန္းေဌး (ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးဌာန Supervisor) တို႔မွ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။