အမေရိကန္သံရုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ေအအေပီပီသုိ႔လာေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ — U.S. Embassy မွ John Ryan (Political Officer, Political-Economic Section), Micah L. Watson (Human Rights International Organizations) ႏွင့္ Khine Mwan Lurnn (Political Specialist – Political and Economic Section) ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(ေအေအပီပီ)ရံုးသို႔လာေရာက္ၿပီး Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ ကိုေဇာ္မိုး (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္) မွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအေအပီပီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုဘိုၾကည္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္) ႏွင့္ ကိုေဇာ္မိုး (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္)တို႔မွ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။