ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ ႏုိင္ငံေရးအရာရွိေအ ေအပီပီျပခန္းသုိ႔လာ ေရာက္ေလ့လာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ္လ ၂၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ — ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ Violeta PODAGELYTE (နိုင္ငံေရးအရာရွိ – ႏို္င္ငံေရး၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန) သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရံုးသို႔လာေရာက္ၿပီး Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္) မွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအေအပီပီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုတိတ္ႏိုင္ (အတြင္းေရးမွဴး)၊ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္)၊ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္) ႏွင့္ ကိုေဇာ္မိုး (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္)တို႔မွ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။