က ေလးစစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြး၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္ — ေအာင္ကိုေထြး
လိင္ — ကၤ်ား၊
ေမြးသကၠရာဇ္ ——–၂၇ ႏွစ္
မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ——— စုံစမ္းဆဲ
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ —- ဗုဒၶဘာသာ
မိဘအမည္ —– ဦးလွဝင္း
ပညာအရည္အခ်င္း —-ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားဘဝျဖင့္ ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း ခံခဲ့ရ
အလုပ္အကိုင္ ———
ေနရပ္လိပ္စာ ———ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဖမ္းဆီးရက္စဲြ —–၁၈ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇
ဥပေဒပုဒ္မ ——-၂၀၁၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္း အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၊
၂၀၁၇—ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)
တရားရုံးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၈

အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း ——-၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ၊
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇ နဲ႔ တရားစြဲဆိုမႈကို ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက အၿပီးသတ္ လႊတ္ေပးလိုက္ပါသည္။

ၾကားနာသည့္တရားရုံး ——-ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုး၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး

က်ႏွစ္ ——-ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)
အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္
ပုဒ္မ ၂၂၈
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ သာမွန္လြတ္ရက္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါသည္။

ေရွ႕ေနအမည္ —–တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္
တရားသူႀကီးအမည္ ——— ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုး
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ကိုကို
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး (၁) ေဒၚထက္ထက္ေအာင္

တရားလိုအမည္ ——- ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးျမင့္ေအာင္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ကိုကို
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ရဲမွဴး ေမာင္ေမာင္

ေထာင္အမည္ —— အင္းစိန္ေထာင္

ေအာင္ကုိေထြးပရုိဖုိင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Aung Ko Htwe’s Profile