နန္းမိုဟြမ္အား တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) မွ ဖမ္းဆီးထားျခင္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

AAPP New Letterhead_2016 resize

ရက္စြဲ။  ။ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္​

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႔၊ ဟိုေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမိုဟြမ္အား တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔႔၌ ေနအိမ္တြင္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ ထိန္းသိမ္းထားသည္မွာ တစ္လ ေက်ာ္မွ် ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည္။

နန္းမိုဟြမ္သည္ TNLA အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ေသဆံုးသည္အထိ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည့္အတြက္ အေရးယူေပးရန္ TNLA ဗဟို တရားရံုးကို အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု TNLA ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ TNLA ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္၌ အျပစ္ေပး အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသုိ႔ေဖာ္ျပထားခ်က္အေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထူူး စိုးရိမ္မိသည္။

ေနအိမ္တြင္ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားအား အသိမေပးပဲ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍  လာေရာက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း မည္သို႔မွ် လက္မခံႏိုင္သည့္  လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရတပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း မဆို  ထိုသုိ႔ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းအား လွ်စ္လွ်ဴ႐ႈေနမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝလံုျခံဳေရးမွာ အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

နန္းမိုဟြမ္ အဖမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ တအာင္းပေလာင္လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းေဒသခံလူငယ္မ်ားကြန္ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနႏွင့္ TNLA ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ကလည္း အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

မိမိတို႔အေတြ႔အၾကံဳအရ မ်က္ကြယ္တြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ခံခိုင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မိသလို အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် နန္းမိုဟြမ္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိုလည္း အလြန္စိုးရိမ္မိပါသည္။

မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ) အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ နန္းမိုဟြမ္အား မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္လုပ္ရပ္အား လံုးဝကန္႔ကြက္ပါသည္။

TNLA အေနျဖင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ TNLA ၏ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို နန္းမိုဟြမ္အား အျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပႏိုင္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ –

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉ ၅(၀)၉ ၄၂၅ ၃၀၈ ၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ statement on Nam Mo Hown arrested