ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔ ေအေအပီပီျပခန္းသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာ

42090700_1781615235290117_5754139485143040000_n

UK foreign Secretary Mr.Jeremy Hunt ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ AAPP ရန္ကုန္ရံုးသို႔ ယေန႔ (၁၉-၉-၂၀၁၈) ညေန ၄:၄၁ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး Memory of the Past ျပခန္းသို႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)တို႔မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕အား AAPP မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးတိတ္ႏိုင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ျမန္မာျပည္တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းႏွင့္ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) တို႔မွလက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ReSize