၈၈၈၈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ AAPP မွ ျပခန္းဖြင့္လွစ္ ျပသ

Kyaw Soe and Phay Myint

၈၈၈၈ အမွတ္တရျပခန္းကို လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ကို AAPP မွ ဦးေက်ာ္စိုးမွ ရွင္းလင္း ျပသ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၈၈၈၈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) မွ ၈၈၈၈ အမွတ္တရ ျပခန္းကို ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။ ထိုျပခန္းသို႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ အပါအဝင္ ဧည့္သည္အမ်ားအျပား လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ AAPP မွ တာဝန္ရွိိသူမ်ားမွ ျပခန္းတြင္း လုိက္လံ လွည့္လည္ျပသခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။