နယ္သာလန္သံရုံးမွကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေအေအပီပီျပခန္းသို႔လာေရာက္ေလ့လာ

Netherland

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ မဲေစာက္ရံုးသို႔ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ Deputy Ambassador Thomas van Leeuwen (Head of Political and Economic Department)၊ Senior Political Officer Chayanuch Thananart ႏွင့္ သံရံုးဝန္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ လက္ေထာက္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔အား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေထာက္ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔မွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ မမိုးပန္းျဖဴမွ လက္ေထာက္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔အား AAPP ျပခန္းအတြင္းသို႔ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေထာက္သံအမတ္ႀကီးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ ၃း၀၀ နာရီတြင္ AAPP ရံုးမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

41913597_685161665196568_5680370728889745408_n