ေအေအပီပီမွလက္က်န္ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ၾသဂုတ္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

Cover burmese

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ၾသဂုတ္လအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀ ဦး တရားစဲြဆို ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၁၀ ဦးအနက္ ကယားျပည္နယ္မွ လူငယ္ ႏွစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အရပ္သား ႏွစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ အရပ္သား ငါးဦးသည္ ေဒသႏၱရပုဒ္မ ၂၆၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ကိုးဦး ရွိသည့္အနက္မွ ေျခာက္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမအေရး လႈပ္ရွားသူႏွင့္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ဦးသည္  ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ ကယားျပည္နယ္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ားျဖစ္၍ က်န္တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လတြင္း စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုခုႏွစ္ဦးအနက္မွ လယ္သမား ငါးဦးသည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အရပ္သား ႏွစ္ဦးသည္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ၁၃(၁) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္း အရပ္သားမ်ား၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား စုစုေပါင္း ၂၃ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္း ႏွင့္ ကိုမင္းဆိုင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

၈၈၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈသည္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူမွ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္မႈသည္ ေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လူထုမွ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္မႈႏွင့္ ေဝဖန္ႏိုင္မႈ စသည့္ လြတ္လပ္္မႈ မ်ားရွိ လာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးျမေအးမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေသးပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးမင္းကိုႏိုင္မွလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ရရွိရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္မွ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာက႑သည္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားေရးဆိုင္ရာက႑တြင္ ေလ်ာ့လ်ဲ၊ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ရန္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ရွိျခင္းကို ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႔ တို႔၏အမႈမွလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားသည္မွာ ရွည္ၾကာလွ်က္ရွိၿပီး အစိုးရသည္ ၁၉၀၈ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၈၆၁ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတို႔ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ ကိုိလိုနီေခတ္က ဥပေဒမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ကာလ တရားစီရင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳေနျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါ။ ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ အားနည္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ သို႔မဟုတ္ ရုတ္သိမ္းျခင္းမရွိသေရြ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတိုု႔ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေစရန္အတြက္ AAPP မွ အစိုးရအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရုတ္သိမ္းပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႔သည္ ရွစ္လ ေက်ာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရၿပီးေနာက္  ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။ တရားစီရင္မႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရရန္ ထပ္မံ၍ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပ၍ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေရး တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္၏ အမႈသည္လည္း ဆံုးျဖတ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထိတိုင္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ ရံုးခ်ိန္း ၅၂ ခ်ိန္းတက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ရံုးတင္စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေသာ အမႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အာရံုစိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္ တို႔၏ မိသားစုဘဝအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူမွာ မီးဖြားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီးကတည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၎တို႔အေပၚ ေအာက္ပါနည္းဗ်ဴဟာ သံုးခု အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

  • ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည့္ေန႔အား ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အာရံုစိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
  • အာမခံျငင္းပယ္ျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ ခြဲျခားထားျခင္း
  • ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေစျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ အမႈသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အေမွာင္လႊမ္းေစေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရမွ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ကို ျပသေသာအားျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သတင္းသမားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင္႔ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စံလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား(SOPs) စာအုပ္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ SOPs တြင္ အေထြေထြ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး၊ မိခင္၊ ကေလး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈ အပါအဝင္ ေရာဂါမ်ား ကုသႏိုင္ေရးအျပင္ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္းပို႔ကုသေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ စံလုပ္ထံုးမ်ားပါဝင္သည္ ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးမွ မိတ္ဆက္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီး SOPs ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ထို SOPs ကို  က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ့႔ကုလသမဂၢ (UN)ႏွင့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္း (WHO)၊ 3MDG (ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ သံုးမ်ိဳးရန္ပံုေငြ) တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း SOPs ေရးသားရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအေျချပဳ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (NGOs) ႏွင့္ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္းသည္  ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင္ေ့ရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) အပါအဝင္ အျခားအက်ဥ္းသားအေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာစနစ္တြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP) မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ တျခားထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီးေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီးကစင့္ကလ်ားျဖစ္မႈမ်ား (PSTD) စသည္တို႔သည္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အေျခအေန မ်ားျဖစ္သည္ကို နားလည္သိရွိၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားပါက ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ကုသမႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ SOPs တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားရပါက ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း (ေကာင္ဆယ္လင္း)ႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကို ရွင္းလင္း စြာ သိရွိရျခင္းမရွိပါ။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ပါဝင္ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အျခင္းအရာ ျဖစ္သည္။ SOPs အား မိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အက်ဥ္းေထာင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို SOPs အား မွ်ေဝျခင္းမရွိျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည့္ျပင္ SOPs အျပည့္အစံုကိုရွာ၍ မရျခင္းသည္လည္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ SOPs ထုတ္ျပန္ျခင္းကို AAPP မွ ႀကိဳဆိုၿပီး SOPs အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ရန္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္တိုက္တြန္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တိုင္းရင္းသားအေရးသည္လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာလာသည့္တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ လွ်က္ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္ တအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မွ နန္းမိုဟြမ္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ျခင္း၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးရြာမွ ရြာသား ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း၊ အစိုုးရတပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္း မွ  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေလာ့ အုုပ္စုုေဒသခံ ၁၆ ဦးအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း၊ အစိုုးရတပ္မေတာ္ ခလရ ၂၉၆ မွ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုုင္း၊ လင္းေခးခရိုုင္၊ မိုုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္လြမ္ရြာသား စိုုင္းစိတၱႏွင့္ စိုုင္းစိႏၵတိုု႔အား သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္ဖြဲ႔ဝင္ဟုုစြပ္စြဲ၍ ေခါင္းစြပ္အမည္းျဖင့္စြပ္ကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ညလံုုးေပါက္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မတရားသျဖင့္ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း အရိုးစဲြေနေသာ အေလ့အထတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသေန သည္။ အရိုးစဲြေနေသာ အေလ့အထတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ က်ဴးလြန္ႏိုင္သည္ဟူေသာ မွားယြင္းေသာ ယူဆမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ျပင္  အျပစ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေနျခင္းသည္လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း (UDHR)  ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၉ တို႔တြင္ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားသည္သာမက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္လည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ တိုက္တြန္းပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး TNLA ၏ ေဆးမွဴး အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးသည္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု စြပ္စဲြေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာ သည္ အလြန္အမင္း လူမဆန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္  တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ေလ်ာ့လ်ဲမႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ မရွိေနသည္ကို ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒျဖစ္သည့္ Rome Statue of the International Criminal Code ၏ အပိုဒ္ ၈ (၁)တြင္ စစ္ပဲြအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုးသည္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္းမွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစနစ္တြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ မရွိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းေခ်ာင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးသည္ ေဒသခံ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို ၿခိမ္းေျခာက္႐ိုက္ႏွက္၍ ေငြက်ပ္ ေလးသိန္း ရယူသြားခဲ့ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆဒံုေဒသတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ရိုက္ႏွက္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေသာ ဝို္င္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ KBC ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ လူငယ္တာဝန္ခံ ဓမၼဆရာ Mading Zaidan Bawm Ying ကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ႈိး-မူဆယ္လမ္းမေပၚ နမ့္ခိုင္တံတားေစာင့္ ျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္ တစ္ဦးမွ ခရီးသြား ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္၍ သူမ၏ ခင္ပြန္းကို ဓားျဖင့္ လိုက္ခုတ္ခဲ့ျခင္းစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနဆဲျဖစ္သည္ကို ျပသ လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို ၾကပ္မတ္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနသေရြ႕၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိသေရြ႔ ထို ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး မ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ကို ဒီမုိကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈ အင္အားစုေကာ္မတီ(MDCF) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခြန္းေကာရီယိုႏွင့္ ကိုဘဲြ႔ထူးတို႔ နိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅-ခ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရျခင္း၊ ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ေဟာင္း ကိုျမတ္မင္းထက္သည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရျခင္းတို႔မွ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၃၅၄(က) တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးကို ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅-ခ၊ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ တို႔မွ ဖိႏွိပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိသေရြ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမရရွိေသးသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရေနျဖင့္ ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အျခားအမႈတစ္မႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊  စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္း ေနရာသံုးခု၌ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ေပါက္ကြဲခဲ့မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းခံထားရေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုုသန္းေရႊႏွင့္ ကိုေမာင္ျမင့္ၾကည္တိုု႔သည္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ လဝက ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃(၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လစီ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ကိုေမာင္ေအးဝင္းႏွင့္ ကိုေမာင္ဦးျမင့္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ျခင္းခံခဲ့ရမႈျဖစ္သည္။ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခံထားရသူမ်ားသည္ အမႈ အတြက္  အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈ မရွိသည့္တိုင္ တျခားစဲြခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရျခင္းတို႔မွာ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိပါ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္မႈ အလားအလားကို ဆုတ္ယုတ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမွ ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္လည္း အစိုးရသည္ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအနက္မွ အဓိကက်ေသာ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  • သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဖမ္းဝရမ္းထုုတ္ျခင္း ခံထားရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ကိုုေအးသိန္းသည္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
  • ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း၊ ေက်ာက္မဲခရိုုင္၊ ေက်ာက္မဲၾကီးေက်းရြာအတြင္းရွိ စစ္တပ္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားၾကား အျငင္းပြားေနသည့္ ေနရာတြင္ ဩဂုုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ တပ္မွ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ေဖာက္ကာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမအေရးသည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနျခင္းမွာ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒတစ္ရပ္ မရွိျခင္း၊ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ မွ်တမႈအားနည္းျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရာတြင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိျခင္းစသည့္ အျခင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရး မ်ား ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္အတြက္ ထိုစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာ၍ ေဆာင္ရြက္ပါ ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ၾသဂုတ္လအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ ဆိုးရြားဆဲ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese MiR Template for August

တလအတြင္းသတင္းစုစည္းမႈ Burmese Chronology Template for August 

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း 19 Remaining PP list Updated On Aug 31, 2018 Burmese

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္း 254 facing trial list updated on Aug 31, 2018 (Updated)

၆၆ (ဃ) အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားစာရင္း 66 (D) total list(new) Updated