ျဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး Mr.Dan Chugg ႏွင့္အဖဲြ႔ေအေအပီပီျပခန္းသုိ႔ေလ့လာ

39454402_2130086853874576_7891889216831881216_n

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်သံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Dan Chugg ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ၁၇၊ ၈၊ ၂၀၁၈ ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေအေအပီပီရန္ကုန္ရုံးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ Memory of the Past ျပခန္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈရာတြင္ ေအေအပီပီမွ ဦးေဇာ္မိုးႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔က ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ၿပီး ေအေအပီပီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ေအေအပီပီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ ဦးေဇာ္မိုးႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔က ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔အား ေအေအပီပီမွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

39336462_618832585178400_8345155656952578048_n

39270817_155386395334853_5391534590550605824_n

သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔အား ေအေအပီပီမွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။