ဇူလုိင္လအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

chronology cover bur

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ဇူလိုင္လအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း ၃၇ ဦးသည္ တရားစဲြဆို ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၃၇ ဦးအနက္မွ ၂၃ ဦးသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္စိုက္ထူျခင္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)(ဂ)၊ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီး သံုးဦးသည္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္း ခံခဲ့ရ၍ ၁၁ ဦးသည္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အျပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းအတြက္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ လမ္း၊တံတားဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ခုႏွစ္ဦးရွိသည့္အနက္မွ ကယားျပည္နယ္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေလးဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)(ဂ)၊ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀ တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အရပ္သား သံုးဦး သည္  လမ္း၊တံတားဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လတြင္း စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထိုခုႏွစ္ဦးအနက္မွ လယ္သမား ငါးဦးသည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ငါးဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္း ႏွင့္ ကိုမင္းဆိုင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟုတင္စားထားေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ သတင္းရယူ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္းအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဆက္လက္ က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္ကို ရိုက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႔ကို စဲြခ်က္တင္ျခင္းမွ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ လွ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ ဒုတိယခရိုင္ တရားသူႀကီး ဦးရဲလြင္မွ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (၁)(ဂ)ျဖင္​့ စဲြခ်က္တင္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးမွ ၎တို႔သည္ စနစ္တက်အကြက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးကို ေအာင္သေျပ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ စစ္ေမးခ်ိန္၌ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးအား ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေထြးဆိုသူမွ ဖုန္းဆက္၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ေက်းရြာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ သတင္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳပါက အေရးယူထားသည္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းကာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ေထြးမွ  ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္း လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မေပးပါက အျခားေသာပုဒ္မမ်ားႏွင့္ပါ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနပိုဆိုးသြားႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ၎မွ ထြက္ဆိုသည္။ ထိုအျခင္းအရာမွ တရားဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိရ ဆိုေသာ ေဝါဟာရ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကဲြလြဲလွ်က္ရွိသည္ကို ျပသေနၿပီး မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆို ထိန္းသိမ္းထားမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းက်ေနမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ား အပိုဒ္ ၂၁ (၂)  ၌ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံေနရေသာ ထိန္းသိမ္းထားသူ မည္သူကို မဆို ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို မျပဳလုပ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ႏွင့္လည္း တိုက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္ ကဲြလြဲလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္သာမက တရားဥပေဒေရးရာက႑ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ထို႔ျပင္ မဲဆြယ္အၿပဳံး သေရာ္စာေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္အား တရားစဲြဆိုထားမႈကို ေခ်ဖ်က္ ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို  ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုသေရာ္စာ ေဆာင္းပါးသည္ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ အေရးယူ ေပးရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၊ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရားစဲြဆိုေသာ အမႈမ်ားတြင္ အေျခခံက်ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိဘဲ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဆက္လက္ တရားစဲြဆိုရန္သာ ဆံုးျဖတ္လွ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ နယ္ပယ္သည္ ပို၍ က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ အတြက္ သို႔မဟုတ္ ရုတ္သိမ္းရန္အတြက္ သံုးသပ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ၎ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ “ျပည္သူမ်ား၏ နား ႏွင့္ မ်က္စိျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းရယူေဖာ္ျပခြင့္အား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္” ဟု ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ က်ဆင္းလွ်က္ရွိေနခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ သည္လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ကို ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

  • ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ သမိုင္းေၾကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္ စာ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္းအတြက္ ကယန္း တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ၂၃ ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)(ဂ) တို႔ျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။
  • ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထိုက္ႏွင့္ ကိုႏွင္းေအာင္တို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလစီ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
  • မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒဟေတၲာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီးတြင္ ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံတည္ေဆာက္ေနမႈအား အျပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုခဲ့သူမ်ား အနက္မွ ေဒသခံ ငါးဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ား ရြာလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မရေအာင္ တားဆီးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဒသခံ ခုႏွစ္ဦး သည္ လမ္းတံတား ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
  • စစ္ပဲြမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာညိဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳလုပ္ သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းခံရကာ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ ကခ်င္တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ကိုလြန္းေဇာင္း၊ ဦးေဇာ္ဂ်တ္ႏွင့္ ေဒၚနန္ပူတို႔၏ အမႈကို ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
  • စစ္ပဲြအလိုမရွိ ျပဇာတ္ကျပခဲ့ျခင္းအတြက္ အသေရဖ်က္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးဝင္းေအာင္မွ ေက်ာင္းသား ရွစ္ဦးကို ေငြဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို ေက်နပ္ျခင္းမရွိ၍ တပ္မေတာ္မွ အယူခံ တက္ျခင္းကို ပုသိမ္ခရိုင္တရားရံုးမွ လက္ခံခဲ့ကာ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုအမႈကို ပထမအႀကိမ္ ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့ သည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိသည္ကို ညႊန္းဆိုျပသေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေမွးမိွန္ေစသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္ကို ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒျဖင့္ ပို၍တင္းက်ပ္ထားသည္သာမက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၅၀၅(ခ)(ဂ) တို႔ျဖင့္လည္း ကန္႔သတ္ထား သည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀ ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ အရပ္သား စုစုေပါင္း ၂၄ ဦးသည္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္ ၅၀၅(ခ)(ဂ) ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးသည္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသေရြ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ ဆက္လက္၍ ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ခံေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၈၊ အပိုဒ္ ၃၅၄(က)တြင္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ ယူဆ ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး အပိုဒ္ ၃၅၄(ခ) တြင္ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာ စာတမ္း(UDHR)ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(ICCPR) အပိုဒ္ ၁၉ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထက္ပါ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအဝန္းကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမွီအခိုကင္းေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအဝန္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား မ်ားကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိသည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)(ဂ)၊ ပုဒ္မ ၅၀၀ တို႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုတ္သိမ္း ျခင္းတို႔သည္လည္း အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ထိုအျခင္းအရာကိုလည္း အျမန္ဆံုး သံုးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC)သည္ ပခုကၠဴေထာင္၊ အိုးဘိုေထာင္ ၁ ႏွင့္ ၂၊ အမ်ဳိးသား ေက်ာက္ထုတ္စခန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေက်ာက္ထုတ္စခန္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လဘဲလင္းအက်ဥ္းစခန္း ၁၊ ၂ တို႔ႏွင့္ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တခ်ိဳ႕၌  အျပစ္မရွိဘဲ မွားယြင္း၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေၾကာင္း တင္ျပသည့္သူမ်ား ရွိသည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားစီရင္ေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ မွားယြင္းျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္ျခင္းမရွိဘဲ  တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ျပသေနသည့္ျပင္ လူတိုင္းတရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစား လိုက္နာျခင္းမရွိသည္ကို ျပသေနသည္။ မွားယြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရျခင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးသည္သာမက ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္းထိခိုက္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအျခင္းအရာကို ၾကပ္မတ္စြာ ျပန္လည္ စိစစ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳပါသည္။  ထို႔ျပင္  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ား၌ နားေနတဲအေရအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာက္ထုတ္စခန္း တြင္ ေက်ာက္ေတာင္းအေလးခ်ိန္မ်ားေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းသား မ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားသည္ မလိုလားအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ AAPP ၏ ဇြန္လထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ နယ္လ္ဆင္မဲန္ဒဲလားစည္းမ်ဥ္းမ်ားဟုေခၚဆိုသည့္ အက်ဥ္းသား မ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စည္းမ်ဥ္းမ်ား (SMRs)တြင္ စည္းမ်ဥ္း ၉၆ မွ စည္းမ်ဥ္း ၁၀၃ ထိ အက်ဥ္းက်ျခင္း ခံေနရစဥ္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႊန္းဆို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေသာ အေရးပါသည့္ စံစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရျခင္းအတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားကို ခံစား ရျခင္း မရွိျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ လုပ္အားခကို ျပန္လည္ရရွိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွလည္း ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အႀကံျပဳပါ သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ဆိုးရြားေသာ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားသည္ ေျဖရွင္း ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ MNHRC အဖဲြ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ MNHRC ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းကာလမွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္အထိ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၇ ခု အနက္ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၂ ခုကို စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အက်ဥ္းေထာင္အမ်ားစုရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား သည္ ေနထုိင္ရန္ ေနရာ အက်ပ္အတည္းရွိျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ေရ၀၀လင္လင္ မခ်ဳိးရျခင္း၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမလုံေလာက္ သည့္ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း၊ အိမ္သာတက္ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို ကိုးကား၍ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆး၀ါးမလုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ႐ုိက္ႏွက္ ဆုံးမသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။  အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အဓိကႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲ သည္ အက်ဥ္းသားဦးေရ က်ပ္သိပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္ကပင္ ထိုျပႆနာရပ္မ်ားကို AAPP မွ သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစု၍ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူမဆန္ေသာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝရရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စသည့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္း ထားသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို သံုးသပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပလွ်က္ရွိခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္သာမက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္လည္း ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ၾကရ သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔၌ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ TNLA ၏ ေဆးမႉး စစ္သမီး ေျခာက္ဦးသည္ TNLA တပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ နယ္လွည့္ ေဆးကုၿပီး အျပန္လမ္းတြင္ တပ္မေတာ္၊ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုး၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္သမီး ေျခာက္ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးမႉး စစ္သမီး ေျခာက္ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ အြယ္ေလာ ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ျပန္လည္ တူးေဖာ္မိခဲ့သည္။ ၎တို႔ ေဆးမႉးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ရွိ ေျချမန္တပ္ရင္း ၃၀၁ မွျဖစ္ေၾကာင္း TNLA မွေၾကညာခ်က္တြင္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖဲြ႔မွ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ TNLA ေဆးမႉး စစ္သမီး ေျခာက္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ သတင္းသည္ မဟုတ္မွန္ပါဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး အမ်ိဳးသား ရင္ၾကား ေစ့ေရးကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ လြန္စြာ လူမဆန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၆ တြင္ လူတိုင္းတြင္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည္ကို တိုက္ရိုက္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည့္ျပင္ အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ လြတ္လပ္မႈ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာသူမ်ားကို ေလးစားစြာ ဆက္ဆံရန္ တာဝန္ရွိသည္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိသည္ကို ညႊန္းဆိုျပေနသည္။ ထို႔ျပင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ပံုစံ ျဖင့္မဆို ထိန္းသိမ္းထားမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းက်ေနမႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာသူမ်ားအားလံုးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဥပေဒသမ်ား အပိုဒ္ ၆ တြင္ မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္မဆို ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမဆန္စြာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ လိုက္နာျခင္းတို႔မရွိသည့္ျပင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရေစျခင္းမွာ ျဖစ္ရိုး ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အစိုးရမွ ထိုအျခင္းအရာကို အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ား၏ ဓားစာခံမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ တိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖားကန္႔ႏွင့္ နမၼတီးတြင္ အစိုုးရတပ္မွ လမ္းျပေပၚတာအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသြားသူ ခုုႏွစ္ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီး  ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)မွလည္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းကတ္ေက်းရြာအနီးတ၀ိုက္ရွိ ေဒသခံလူငယ္ အေယာက္ ၅၀ ကို တပ္သားသစ္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရွာင္လြဲ၍မရေသာ အရာလည္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ တြင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မွပါ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ား အတြက္ အသံုးခ်လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားမွ တားဆီးေနသည္ကို ျပသေနသည္။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အပိုဒ္ ၉ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၉ တို႔တြင္ မည္သူ႔ကိုမွ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအားျဖင့္လည္း ထိုအျခင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွ တားဆီး ကာကြယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူလူခ်င္းအႏိုင္က်င့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။ ထိုညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသေရြ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ကို ခံစားေနၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သွ်မ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ (SHRF)မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ႕စစ္မ်ားသည္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ရွိ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရွမ္းအရပ္သား မ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕မွ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႕အတြင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာလူႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ႐ြာသားမ်ားကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကၿပီး ရွမ္းတပ္မ်ားကို ကူညီသူ မည္သူမဆိုကို ေထာင္ အႏွစ္ ၂၀ ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း SHRF မွ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး လမ္ေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ဆုတ္ေစေသာ အျခင္းအရာလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္၊ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လြန္စြာ လိုအပ္လွ်က္ရွိ ပါသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္လည္း AAPP မွ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ အပိုဒ္ ၅ ၌ မည္သူ႔ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း မရွိေစရကို ကာကြယ္ရန္မွာလည္း အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ တားဆီး ကာကြယ္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ျပင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တခ်ိဳ႕မွလည္း အရပ္သားမ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္း ျခင္းကိုခံရခ်ိန္တြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အသက္၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုခိုင္မင္းေဝ ေသဆုံးသြားျခင္း၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕၊ ေတာ္ၾကပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေညာင္တပင္ေက်းရြာတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား ငါးဖမ္းပိုက္ခိုးသည္ဟု စြပ္စဲြ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္အတြင္း စြပ္စြဲခံရသူ သည္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသြားျခင္းစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ေဆးေမးျမန္းေနခ်ိန္၌ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို စနစ္က်စြာ အသံုးျပဳေလ့ရွိျခင္းအား အဆံုးသတ္ရန္ အျမန္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ထိုအျခင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကို ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပိုဒ္ ၂ တြင္ ဥပေဒကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ထိန္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ျပင္ အပိုဒ္ ၅ တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစရန္ စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ကိုင္ထား၍ ျပမႈေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ထံသိုု႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း တိုုင္ၾကားသည့္ တိုုင္ၾကားစာမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုုမိုုမ်ားျပားလာၿပီး အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသၾကီးမ်ားထက္ ဧရာဝတီတိုုင္းေဒသၾကီးတြင္ ပိုုမိုုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူ အၾကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုုး ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုုအပ္ေနေၾကာင္း MNHRC မွ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး အေျခခံက် ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာသူမ်ားမွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိဘဲ အျမန္ဆံုး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း(UDHR) အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူတိုင္းအသက္ရွင္ခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္ကို အျပည့္အဝ ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။

ႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ လယ္ယာေျမ အေရးသည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ သိမ္းဆည္းျခင္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္လွ်က္ရွိ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိၿပီး ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္လည္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၁၅၈၀၉.၆၇ ဧက အနက္ ၆၄၀၀ ေက်ာ္ကို မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုပမာဏသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာနည္းပါးလွ်က္ရွိသည့္ျပင္ ထိုလယ္ယာေျမအေရးေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိျခင္း၊ လယ္သမား မ်ား၊ လယ္ယာေျမ အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ တရားစဲြဆို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ဇူလိုင္လ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား အနက္မွ တခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ AAPP ၏ ဇူလိုင္လ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း လယ္ယာေျမအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

  • ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွဴးမွ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ဦးေဆာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠဌ ေဒၚစုစုေႏြး၊ ဦးေဇာ္ရမ္းႏွင့္ ဦးကိုကိုႏိုင္တို႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မတင္ဟုဆိုကာ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
  • ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္မွ သိမ္းဆည္းခံေျမေပၚ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ ေတစိုးေက်းရြာမွ ေဒၚခင္ညိဳအပါအဝင္ ေတာင္သူငါးဦးကို ဒဏ္ေငြ ၂၀၀ က်ပ္စီ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ႏွစ္ပတ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
  • တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴေက်းရြာရွိ ေရႊကေမၻာဇ ဆီအုန္းကုမၸဏီမွ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမ မ်ားကို မတရားသိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း၊ သီးပင္စားပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ အတြက္ ရြာေျမႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဒသခံေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔႔႔၌ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ၾကသည္။
  • ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္ခန္႔၌ နဝေဒးသၾကားစက္ႏွင့္ ရဲတပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀)မွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ  ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေနာက္လက္ခုပ္ပင္၊ ရွမ္းစုႏွင့္ ရွမ္းကုန္းေက်းရြာမွ လယ္ေျမ ဧက၂၀၀ ေက်ာ္ကို မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ တရား၀င္လဲႊေျပာင္းေပးရန္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။
  • ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းျဖတ္ခရိုင္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံလူထု၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုကာ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမဧက တစ္သိန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အလိုမရွိ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ စာေရးသားေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသေဘာတူ ခဲ့ၾကသည္။

လယ္ယာေျမက႑သည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ ထုတ္ကုန္ အခန္းက႑တြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ လယ္ယာေျမအေရးကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသေရြ႕ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ျဖစ္သည့္ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကိုလည္း ထိခိုက္လွ်က္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မွီခိုၾကရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္ယာေျမ မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) အပိုဒ္ ၆ တြင္ လူတိုင္း မိမိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းမွ ဟန္႔တားထားသည္။ ICESCR ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုစာခ်ဳပ္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ ရန္လည္း တိုက္တြနး္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး မႈမရွိဘဲ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေပးအပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမအေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဇူလိုင္လအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ ဆိုးရြားဆဲ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္အား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese MiR Template for July 2018

လစဥ္သတင္းစုစည္းမႈအား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology for July

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 33 Remaining PP list Updated On July 31, 2018 Burmese

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္း ေထာင္ျပင္ပအမႈရင္ဆုိင္ႏွင့္ေထာင္တြင္းမွအမႈရင္ဆုိင္စာရင္း 242 facing trial list updated on July 31, 2018 (Updated)

၆၆(ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္၍စုစည္းထားသည့္စာရင္း 66 (D) total list(new) Updated