AAPP Counseling Program ၏ facebook လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာကို စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ။

AAPP New Letterhead_2016

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း – AAPP မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ AAPP Counseling Program ၏ facebook လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာကို စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ။

မိသားစုအေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သင္စိတ္ဓါတ္က်ေနပါသလား (သုိ႕) စိတ္ဖိစီးေနပါသလား။   ဒါေတြကုိ ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ AAPP Counseling Program က ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအမ်ားစုပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာထိုအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ စတင္အေကာင္အထည္  ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  နည္းပညာကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health က ပါေမာကၡေတြက သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ့ လမ္းညႊန္မႈေတြနဲ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္္။

ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ၁ ေယာက္၊ သင္တန္းနည္းျပ ၂ ေယာက္၊ စူပါဗိုက္ဆာ ၄ ေယာက္၊  ေကာင္စယ္လာ ၁၈ ေယာက္ တို႔သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူူး၊ မေကြးႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား၊ ကေလး စစ္သားေဟာင္းမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ HIV ေဝဒနာသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)၊ LGBTIQA မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ သားေကာင္မ်ား၊  ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ ခံရသူမ်ား၊  အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူမ်ား၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ား၊ အၿငိမ္းစား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား စသည့္ လူဦးေရ ၂၂၀၀  ေက်ာ္  ကိုလူထုအေျချပဳေကာင္စဲလင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္  ေတြ႕ဆံု၍ AAPP အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဆန္းမွ စတင္၍  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္  ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားမွ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္  ျမႇင့္တင္ေရး  ေကာင္စဲလင္းေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

ဒီအစီအစဥ္ဟာ _

  • သင့္ကုိ အေႏွာက္အယွက္ေပးေနတဲ႔ အေတြးေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကုိ သက္သာေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။
  • သင့္မိသားစုအတြင္းအဆင္မေျပျဖစ္မႈေတြ၊ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပျဖစ္မႈေတြ  ကုိလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။
  • သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အာရုံစူးစုိက္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္တဲ႔ကိစၥေတြ၊ လုပ္ငန္း ခြင္အဆင္မေျပျဖစ္မႈေတြကုိလည္း အတူပူးေပါင္းေျဖရွင္းတဲ႔နည္းနဲ႔ အကူအညီေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ႔အခက္အခဲျပႆနာေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတာေတြကို သက္သာေလ်ာ့ပါးသြား ေအာင္၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • သင့္မွာ(သုိ႔) သင့္မိသားစုမွာ အရက္အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ လက္ရွိလူေနမႈဘ၀ကို ထိခိုက္ေနပါ သလား။ သင့္အေနနဲ႔အရက္ေသာက္သုံးမႈကုိ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကုိ  လမ္းညႊန္ကူညီေပးသြားမွာပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ၊  အေၾကာင္းအရာေတြအားလံုးကို  ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

AAPP Counseling Program ရဲ႕ ေကာင္းစဲလင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူခ်င္သူေတြအတြက္ AAPP ရဲ႕ ေကာင္စယ္လာေတြဟာ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသလို AAPP ရုံးက ေကာင္စဲလင္းဌာနကိုလည္း လာေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။   မိမိတို႔နဲ႔ အဆင္ေျပသလို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထပ္မံၿပီး သိလိုတာရွိခဲ့ရင္ေတာ့ AAPP ရုံးတည္ရွိတဲ့

အမွတ္ ၇၅၊ ဥႆဖရားလမ္း၊ ၃၃ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု ကို ျဖစ္ျဖစ္

ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09 77433 6760

ေဒၚခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုး၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09 78888 1990

ဦးထင္ေအာင္၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09 42248 8831

ေဒၚသန္းသန္းေဌး 0931284464          တို႔ကိုျဖစ္ျဖစ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

AAPP Counseling Program