ေအေအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

cover bur

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ဧၿပီလအတြင္းတြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ အရပ္သားတစ္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဧၿပီလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္(ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ေတာင္သူ ေလးဦး၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ အရပ္သား တစ္ဦးတို႔သည္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ရွစ္ဦးႏွင့္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ၁၉ ဦးတို႕သည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဧၿပီလအတြင္း စုစုေပါင္း ၄၇ ဦးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႕မွာ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦး၊ လယ္သမား သံုးဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ရွစ္ဦးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ဧၿပီလအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ သတင္းသမားတစ္ဦး တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈(က) ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (DVB) သတင္းေထာက္တစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ကိုမင္းဆိုင္းတို႕သည္ က်န္းမာေရးဆိုးရြားလွ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယျဖစ္သည့္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးအပါအဝင္ အက်ဥ္းသား ၈၅၄၁ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးအနက္ ၁၈ ဦးသည္ မတရား အသင္းဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၇ ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးသည္ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္အက္ ဥပေဒ၊ ေဖာက္ခြဲမႈအက္ဥပေဒ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒစသည့္ ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထပ္တိုးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ မ်ားျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ေဖာက္ခဲြမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မ ၄၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) တို႕ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ဦးလဖိုင္ဂမ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဖလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ေဘာလုံးပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း အတြက္ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ဆရာ​ေတာ္​ဦးနႏၵသာရႏွင့္ ကိုခိုင္​နီမင္​း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ မုံးကိုးေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ကို သတင္းေပး ျပဳလုပ္၍ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟူေသာ စဲြခ်က္အတြက္ မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ ႏွင့္ သံုးလ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ကခ်င္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္၊ မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းျပဳလုပ္ရန္ သိမ္းဆည္း ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရ ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လယ္သမား ခုႏွစ္ဦးတို႔သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ တျခားလြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးလြတ္ေျမာက္လာျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အစိုးရသည္ အာဏာစတင္လႊဲေျပာင္းယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၂၀၈ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ၁၁၅ ဦးကို  စြဲဆိုထားေသာ စဲြခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသူမ်ားကို ေထာင္ေၾကြးက်န္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) ျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ားကို ထိခိုက္လွ်က္ရွိသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း မ်ားထားရွိျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဖူးသူမ်ား မပါဝင္ရ ဆိုသည့္ စကားစု ကို ျဖဳတ္ေပးရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုပါသည္။

ယခုႏွစ္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိျခင္းသည္ ၎တို႔ ဆက္လက္တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု  အစိုးရမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ ခဲ့ရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စဲြဆိုထားသည့္ စဲြခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္း၍ ၎တို႔ကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္မွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ မွ်တမႈမရွိစြာ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ေခၚ) ကိုဝလံုး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ေခၚ) ကိုမိုးေအာင္ႏွင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ ၎တို႔ကို လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ၎တို႔၏အမႈမ်ားမွ မွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေန သည္ကို  ျပသလွ်က္ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းအတြက္ သံုးႏွစ္အထိျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္သာမက တရားရံုးမထီမဲ့ျပဳမႈအတြက္ ၎အား  ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တရားသူႀကီးထံတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိ ပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္မႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ ခံယူခြင့္ ရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး၏ တရားခြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြင္း တရားလိုျပသက္ေသ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္မွ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ထြက္ဆိုခဲ့သည့္အျပင္ ထိုကဲ့သို႕ ဖမ္းဆီးရန္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကိုကုိမွ ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္မွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တင္ကိုကိုသည္ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ေခၚ) ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ေခၚ) ကိုမိုးေအာင္တို႔ကို ဖမ္းဆီးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္၏ ထြက္ဆိုမႈၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေနျပည္ေတာ္ ရဲ၀န္ထမ္းအိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိ ေသာ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏုိင္၏ မိသားစုကို ထိုအိမ္ယာမွ ၂၄ နာရီအတြင္း ဖယ္ရွားခိုင္းခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ အစုိးရ ေရွ႕ေနမွ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္ကို မယုံၾကည္ထိုက္ေသာ သက္ေသအျဖစ္ ေၾကညာေပးရန္  ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္သည္ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆(ခ)/၂၂ (အမိန္႔ တာဝန္မလိုက္နာမႈ)ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည္။

အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ၎အာဏာလႊဲေျပာင္းယူလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပး မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ ကတိစကားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာလည္းေရာက္သည္။ ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္၊ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ေခၚ) ကိုဝလံုး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ေခၚ) ကိုမိုးေအာင္တုိ႔သည္ အမႈရင္ဆုိင္ျခင္းမျပဳမီႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံထားၾကရသည္။  အမႈဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းထားရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသးသည္ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထား ျခင္းကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေရာက္ရွိမွသာ အသံုးျပဳရမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ သိရွိနားလည္ထားသည္။ AAPP ၏  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အစီရင္ခံစာ တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈကို ဖိႏွိပ္ရန္ အာဏာပိုင္ မ်ားမွ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို အသံုးျပဳလွ်က္ရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ လြဲမွားစြဲအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အလြန္အကြ်ံသံုးစဲြျခင္းကို ထိုအမႈမ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ျပသ ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၎တို႕၏ တရားခြင္ၾကားနာမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ၾကာရွည္ေစျခင္းတို႕သည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႕ျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မွ်တမႈမရွိသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚေန သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား/တိုက်ိဳစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊  ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR)ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ လူသားမ်ားအားလံုး၏ ကာကြယ္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစသည့္ မ်ားစြာ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒသည္ ထိုစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ကြဲလြဲလွ်က္ရွိသည္။ အမႈ ရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို  ျခြင္းခ်က္ထားရမည့္အစား စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ရာဇဝတ္ မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၀ တြင္ အမႈကို စစ္ေဆး စီရင္ျခင္းမရွိမီ၊ ထို႕ျပင္ စစ္ေဆးစီရင္ဆဲအတြင္း ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီး သည္ အာမခံယူရန္အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားခံကို ဝရမ္းအမိန္႕ျဖင့္ အခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ထားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၏ အခန္း ၃၉ တြင္ မည္သူ႕ကိုမဆို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္မလိုဘဲ အာမခံေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။    ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ တရားရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား မရွိျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း  အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ ပို၍ မ်ားျပားလာပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား တြင္ အက်ဥ္းသား ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေရအတြက္မ်ားလာျခင္းႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူဦးေရ ျပည့္က်ပ္ ျခင္းကို ပို၍ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဧၿပီလအတြင္း အိုးဘိုေထာင္တြင္း၌ အမႈရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရေသာ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးသူသည္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အက်ဥ္းသား ငါးဦး၏ ရိုက္ႏွက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားခ်င္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ အစျပဳသည့္ အျခင္းအရာလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ အက်ဥ္းေထာင္ ၂၆ ခု၌ အက်ဥ္းသား ဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႕ ပိုလွ်ံလ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုးရြားေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျပဳမႈဆက္ဆံခံရမႈမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ AAPP တို႔မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပည့္က်ပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ နိမ့္က်ေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္က်ပ္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အမႈရင္ဆိုင္ ျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေရာက္မွသာ အသံုးျပဳပါရန္  AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။

ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္လည္း  လယ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိၿပီး လယ္သမားတခ်ိဳ႕သည္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အစိုးရသည္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္  နစ္နာေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိျခင္းမရွိေသးပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွိရန္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ CNPC ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းစု (MOGE) တို႔ကို ဦးေဆာင္၍ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူေလးဦးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္  ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လြန္းညစံျပေက်းရြာက ေဒသခံလယ္သမားမ်ားကို ခ႐ိုင္ေက်းလက္ဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာေက်ာ္မင္းဦးမွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အိႏၵဳနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၃၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လယ္ယာသုံးလမ္းကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီပိုင္ ေက်ာက္သယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ လမ္းေျမသား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အတြက္ စုိက္ပ်ဳိးရာသီအမီ လယ္ယာသုံးစက္မ်ား အသုံးျပဳသြားလာႏိုင္ရန္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား စုေပါင္းၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့၍ အမႈဖြင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ ျပည္သူေရြးေကာက္ထားေသာ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိပါ။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာသင့္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ တရားစဲြဆိုျခင္းသည္  လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပို၍နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ စသည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည္ကို ထိုအမႈမ်ားမွ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၃၊ အပိုဒ္ ၁၉ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂၃၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၉ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂၁ တို႔တြင္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအား လယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဧၿပီလအတြင္း လယ္သမ်ားတခ်ိဳ႕ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရျခင္းအျပင္ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္

ေဒသကြပ္​ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္​(ဒ.က.စ)မွ သိမ္​းယူခဲ့ေသာ လိြဳင္​​ေကာ္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ မ​ေထာခူ​ေက်းရြာအုပ္​စုရွိ ေတာင္သူ ၈၅ ဦးပိုင္ လယ္ယာေျမဧက ၃၅၂ ဧကကို ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ သိမ္​းယူခဲ့ေသာ ​ေျမဧက​မ်ားအနက္ ဧက ၁၀၀ ​ေက်ာ္​ကို စရဖတပ္​မွဴး  (ၿငိမ္​း) ဦးထြန္​း​ေရႊကို ျပန္​လည္​​ေရာင္​းခ်​ေပးခဲ့ျပီး ​ထိုေျမမ်ားကို ေျမစာရင္​းဦးစီးဌာနမွ ပံုစံ ၇ ထုတ္​​ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံေတာင္သူ ၄၀၀ ခန္႔သည္ လိြဳင္​​ေကာ္​ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ပဲခူးတိုင္း

ပဲခူးတကၠသိုလ္မွ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ ေျမဧက ၅၉၉ ဧကအနက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမဧက ၁၆၀ အား ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံစာသင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေသာေၾကာင့္  ဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လယ္သမား ၅၀ ေက်ာ္ စုေပါင္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ လံုးခင္းေက်းရြာ၊ ေအာက္ခ်ိဳင့္ရပ္ကြက္ရွိ ေျမေနရာကို ကုမၸဏီမ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားျခင္းအတြက္ ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕၌ ဦးထြန္းထြန္းမွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ ေဒသခံမ်ားမွ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိ၍ ယခုကဲ့သို႔ ဦးထြန္းထြန္းမွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္

လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈအပါအဝင္ ေတာင္သူ​မ်ားကို မတရားေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ နက္​​ေမာ္​​ေတာင္​တြင္ အျငင္​​းပြား​ေနေသာ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္​သက္​၍ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္​​တရား႐ုံး တရားသူႀကီး ​ဦး​ေက်ာ္​ဇံဝင္​းမွ ေတာင္သူ ဦးေက်ာ္စိုးကို ​အလုပ္ႏွင့္ ​ေထာင္​ဒဏ္​ႏွစ္လ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကို ေက်နပ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕၌ ေတာင္သူ ၂၀၀ ခန္႔မွ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ စစ္တပ္တို႔မွ သိမ္းဆည္းျခင္းသာမက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကပါ သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမရွိ၍ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မ်ားစြာ ရုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ လယ္သမားမ်ားကို မတရားဖိႏွိပ္၍ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာမဲ့ျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားတြင္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကို အစိုးရမွလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) အပိုဒ္ ၆ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ကိုလည္း အစိုးရမွ ကာကြယ္မႈေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

မတရားဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ထိုအျခင္းအရာမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္း KIA ၏ သတင္းေပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ နန္းရွမ္းနီအရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းကို ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းဆိုင္းသည္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကိုမင္းဆိုင္း ၏ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။ လြြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္ အတြက္ သံသျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ တရားစဲြဆိုျခင္းသည္ ကိုမင္းဆိုင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုမင္းဆိုင္းအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိ ေရးကို  ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္မွ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဖါဂမ္ေယာ္ႏွင့္ ဦးနခြန္ေနာ္ဆန္းတို႔ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းကို စစ္ေဆးေနသည့္ ကာလအတြင္း စစ္တပ္မွ ဦးေဖါဂမ္ေယာ္၏ ေခြ်းမျဖစ္သူကို မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္လာျခင္းေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခံရသူႏွစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးအတြက္စိုးရိမ္၍ ေရွာင္ပုန္းေနၾကရသည္။ စစ္တပ္မွ ေဒၚေကာ့ေအာင္အား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းရွိ ေဒၚေကာ့ေအာင္၏ အိမ္သို႔ မၾကာခဏလာေရာက္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္ဝ္ရွယန္းရြာမွ ဝါဒူးခြန္အန္းကို တပ္မေတာ္ ေျခလွ်င္တပ္ရင္း ခလရ ၄၂၃ မွ  မတ္လအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သတင္းကိုမွ  ရရွိျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ဝါဒူးခြန္အန္းသည္ ၎၏သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ဆြမ္ျပည္ယန္ရြာကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အျပန္လမ္းတြင္ မဆြမ္ဇြပ္ရြာႏွင့္ ထန္းခါး ရြာၾကား၌  ဖမ္း္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဝါဒူးခြန္အန္းရြာရွိ ရြာသားမ်ားမွ ၎ေသဆံုးသြားသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။

ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာင္ႏွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည္သာမက ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေရွာင္ပုန္းေနရျခင္း၊ ဝါဒူးခြန္အန္း ဖမ္းဆီး ျခင္း ခံရကာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းတို႔ကို ႐ံႈ႕ခ်ၿပီး ထိုကိစၥကို အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို သိရွိရန္ အလြန္ကိုခက္ခဲၿပီး တရားမွ်တမႈကို ရရွိႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိသည့္အျပင္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားသည္ လူထုတြင္းေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ အတိတ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္၍ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္သာမက လက္ရွိကာလတြင္လည္း ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုင္းရင္းသားမ်ား မတရားဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းတို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းကိုလည္း အဆံုးသတ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။  ထုိမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္း ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology Template for April

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese MiR Template for April

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 35 Remaining PP list Updated On May 15, 2018

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 184 facing trial list updated on April 30, 2018 (Updated) 

၆၆ (ဃ) စာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated