ေအေအပီပီမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Counseling (၁၀) ရက္ သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်

27749940_565003517165488_4823658575405563396_n

ေအေအပီပီ(AAPP) မွ သင္တန္းဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးထင္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစုိးတို႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္မွ (၂၃) ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Counseling (၁၀) ရက္ သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ႔ၾကပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေဒသတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ Kachin Baptist Convention (KBC) ၊ Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) ၊ Kachin Development Group (KDG) ႏွင့္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသား/သူ (၂၇) ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Johns Hopkins University မွ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Counseling အေထာက္အပံ႔မ်ားေပးႏိုင္မည့္ ေကာင္ဆယ္လာမ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေအေအပီပီအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ယခုကဲ႔သုိ႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားထံသုိ႔ အေရာက္မွ်ေ၀ပံ႔ပိုးေပးရသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ႔ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေဒသရပ္ရြာရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာအကူအညီ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအား သင္ၾကားထားေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။

28449578_571385359860637_1788921871_n