ေအေအပီပီမွႏုိဝင္ဘာလလစဥ္အစီခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

myanmar cover

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၉၄၊ ၂၇၉(က)၊ ၄၂၇၊ ၄၄၇ တို႕အပါအဝင္ စြဲခ်က္ကိုးခုျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရေသာ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ အရပ္သား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး အမႈဖြင့္ခံ ထားရၿပီး အျခား အရပ္သား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးမွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္းတြင္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တို႕ တရားစဲြဆိုျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္း ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားငါးဦးျဖစ္ေသာ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး၊ ကိုလဖိုင္ဂမ္၊ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္၊ ကိုေအာင္ကိုေထြးႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႕မွာ က်န္းမာေရးဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ပို၍ တင္းက်ပ္ေသာ ကန္႕သတ္မႈမ်ား ရွိလာသည္ကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၎တို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္းမွ ရပ္တန္႕ေစရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ၎တို႕အား ဆက္လက္ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး  ျပည္သူမ်ား၏ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာျခင္းသည္လည္း လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေျဖရွင္း မေပးႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ညႊန္းဆို ျပသလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၁၁ ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ ဗဟန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္စိုးမိုးက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႕ခဲ့သည္။ အဆိုပါျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါက ျပည္သူလူထုကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ၁၁ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာေမြ ဟစ္တိုင္ကိုသာ အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပဲြမ်ားအား ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕တြင္ (အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕တြင္) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္တို႕ကို ပို၍ ဆိုးရြားသြားေစၿပီး  “ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႕၏ အေျခခံလူ႕ခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီး ၎တို႕ကို ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈေပးရမည္”ဟူေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲ ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ဆိုေသာ ဥပေဒ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ AAPP အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွ ထိုဥပေဒကို သံုးသပ္လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ထိုဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္။လက္ရွိ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆႏၵျပပဲြမ်ားကို လံုးဝ ပိတ္ပင္တားျမစ္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ အစျပဳခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ယုတ္ေလ်ာ့ အားနည္းေစၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခ်င္လွ်င္ ထိုဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒကိုပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္သည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ခ်ိန္က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မည္ဆိုေသာ ကတိျပဳထားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ထိုပိတ္ပင္တားျမစ္မႈကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးသင့္သည္။ ထို႕ျပင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမရွိေစရန္ ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါမဲ ဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က အဆိုပါ အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ အမုန္း စကားမ်ား၊ သတင္းအမွားမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ထိုအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအဆို၏ ဆိုလိုရင္းကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ေစာင့္မတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားကို အစိုးရမွ ပို၍ မလုပ္ေဆာင္မီ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႕ကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစရန္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ သို႕မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းရမည္ျဖစ္ သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသည္လည္း အြန္လိုင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ တရားမေရးရာ ျပစ္မႈမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစရန္ သံုးေလ့ရွိသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားစြာအနက္မွ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ကတည္းက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြဆို သို႕မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ၉၃ ဦး ရွိသည္ဟု ထိုဥပေဒကို သုေတသနျပဳေနေသာ အဖြဲ႕မွ ခန္႕မွန္းထားသည္။ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ ဆက္လက္ခ်မွတ္ႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ အမုန္းစကားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ားသည္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ သို႕မဟုတ္ ရန္လိုမႈကို ျဖစ္ပြားေစျခင္းအတြက္ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈရန္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးလာျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ လြန္စြာဆိုးရြားေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္မည့္ အလားအလာကို တိုးလာေစပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္တို႕ကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားအား အစိုးရမွ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ပို၍ေဆြးေႏြးမည္ဟု AAPP မွေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ႏိုင္စိုး၊ ယာဥ္ေမာင္း ကိုလွတင္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံအေျခစိုက္၊ TRT သတင္းဌာန (စကၤာပူရံုးခြဲ)မွ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးတို႕ အား ၁၉၃၄ခုႏွစ္၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္လစီ က်ခံေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႕ေလးဦးသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးမ်ားအား ဒ႐ုန္းယာဥ္ျဖင့္ ရိုက္ကူးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းအတြက္ သြင္းကုန္၊ ပို႕ကုန္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံထားရေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ရံုးခ်ိန္းတြင္ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ ထပ္တိုးတရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္္ ၎တို႕သည္ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ထိုေန႕တြင္ အသိေပးျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၎တို႕ႏွင့္ ၎တို႕၏ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အျပစ္ရွိသည္ဟု ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့လွ်င္ ေငြဒဏ္သာေပးေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ ၎တို႕အား ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၎တို႕၏ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၎ျပစ္မႈႏွင့္ဆင္တူသည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုကို ထပ္မံစီရင္ျခင္းမရွိရဟု ဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာအမႈကို ႐ုပ္သိမ္းသင့္ပါေၾကာင္း ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ဝင္းထူးထံသို႕ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕သည္ ဒရုန္းရိုက္ကူးမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ မည္ကဲ့သို႕ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ကိုေအာင္ႏိုင္စိုး၊ ကိုလွတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးတို႕သည္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဒရုန္းယာဥ္ျဖင့္ ရိုက္ကူးျခင္းမျပဳမီ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႕၏ SD ကဒ္မ်ားအတြင္းတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိပါဟုု သိရွိရသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရစဥ္ အေတာအတြင္း ၎တို႕သည္ ၎တို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ၁၅ ရက္ၾကာ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရရွိခဲ့ပါ။ လူတိုင္း မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈရယူရာတြင္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈ အပိုဒ္ ၇ တြင္ “တရားၿပိဳင္သည္ အခ်ိန္မီ ဥပေဒဆိုင္ရာ တင္ျပမႈရရွိရမည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခင္လက ၎တို႕သည္ လူတိုင္းမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ရံုးခ်ိန္းတြင္ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ခ်ိန္တြင္ ခုခံျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရပဲ စဲြခ်က္အသစ္ျဖင့္ တရားစြဲဆို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ တရားၿပိဳင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စဲြခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ခုခံျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လံုေလာက္ေသာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္လ်က္ တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ၿပီးသည့္တိုင္ တရားၿပိဳင္မ်ားကို မည္သည့္ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအား ရွင္းျပျခင္းမျပဳသည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အစိုးရမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ အျခင္းအရာလည္းျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ ဒရုန္းယာဥ္လက္ ဝယ္ေတြ႕ရွိျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိအမႈကို ႐ုပ္သိမ္းသင့္ပါေၾကာင္း တရားၿပိဳင္ေရွ႕ေနမ်ားမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕ရံုးခ်ိန္းတြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမွ တရားမွ်တမႈ မရွိစြာျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ခံယူပိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “စဲြခ်က္တင္လာေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရာတြင္ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားစီရင္မႈရံုးေတာ္တြင္ လူအမ်ား တက္ေရာက္ၾကားနာႏိုင္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးကို တူညီစြာခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္”ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မီဒီယာသမားမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ထိုအမႈမွ ရွင္းလင္းေသာ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ျပသေနၿပီး မွ်တသည့္ တရားစီရင္မႈခံယူပိုင္ခြင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိျခင္းမရွိသည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယမ်ားကို ျမင့္တက္ေစသည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈ အေရအတြက္သည္ ယခုလတြင္ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း တရားရင္ဆိုင္ရမႈ အေရအတြက္သည္ ဆက္လက္၍တိုးလာေနဆဲျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ တြင္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အာမခံမရရွိပဲဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံေနရလ်က္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၅၀၅(ခ) စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ကိုေအာင္ကိုေထြး သည္ ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓမၼ စုေဆာင္းျခင္းခံခဲ့ရစဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရစဥ္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ၾသဂုတ္လအတြင္း လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ (RFA) ႏွင့္ အေမး၊အေျဖ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးျမင့္ေအာင္မွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးသို႕ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားကာ သူ႕အား တရားစြဲ ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ေန႕တြင္ သူသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အမႈတြင္ ေအာင္ကိုေထြးသည္ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရျခင္း၊ တပ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းျခင္းခံခဲ့ရျခင္း၊ အသက္မျပည့္ဘဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္း၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားအျဖစ္ (ကာယလုပ္သားအျဖစ္) အဓမၼ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္း၊ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ခံယူပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း (သူက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ စြဲခ်က္မ်ားအတြက္) တို႕၏ ရလဒ္ အေနျဖင့္ သူသည္ ေထာင္တြင္းတြင္ ကိုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အက်ဥ္းက်ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး သူ ခံစားခဲ့ရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအတြက္ ဖိႏွိပ္မႈခံေနရျခင္းသည္ လြန္စြာ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းကို ျပသလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ၁ရက္ေန႕တြင္တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ ျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ တရားစဲြဆိုထားျခင္းခံေနရေသာ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္၏ ပထမအႀကိမ္ ရံုးခ်ိန္းကို တရားလိုျဖစ္သူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးဟိန္းမွ ခြင့္တိုင္ၾကားေသာေၾကာင့္ အမႈအား မစစ္ျဖစ္ခဲ့ဘဲ ရံုးခ်ိန္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ ရံုးခ်ိန္းတြင္လည္း တရားလိုမွ လာေရာက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရံုးခ်ိန္းကို ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည့္အတြက္ အမႈသည္ ရွည္ၾကာသြားခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ ကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ ဆက္လက္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးဟိန္းအား စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုရံုးခ်ိန္းတြင္ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္မွ က်န္းမာေရးမေကာင္းေၾကာင္း၊ အျခားတရား႐ံုးမ်ား၌ တရားစြဲဆို ခံထားရေသာ အမႈမ်ားတြင္ အာမခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး မွအာမခံေပး၍မရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္သည့္အတြက္ အာမခံမေပးခဲ့ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)သည္ အာမခံေပးခြင့္မရွိေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံေနရေသာ္လည္း ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား ထိုပုဒ္မျဖင့္တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္သည္ ဆႏၵျပရန္ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမီ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္သည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမစတင္မီ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ သူ႕အား စဲြဆို ထားေသာစြဲခ်က္ကို ရုပ္သိမ္းသင့္ပါသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး၊ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေစသည့္ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုပုဒ္မ၏ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာသဘာဝမ်ားရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ကို စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕အား ေဝဖန္သူမ်ား ရပ္တန္႕သြားေစရန္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ထိုအမႈမ်ားကို အမႈဖြင့္ခဲ့ၾကသည္ဟု AAPP မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ရာဇသတ္ႀကီး၊ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)ကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ကခ်င္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဒါရွီေနာ္လြမ္း သည္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက တရားရင္ဆိုင္ေနသည္ကို ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ AAPP မွေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕ၾကား တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေသာ ဇြန္လ၉ရက္ေန႕ကို အမွတ္ရေသာအားျဖင့္ ထိုေန႕တြင္ သူသည္ တပ္မေတာ္မွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္အမွတ္ (၁၀၁) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီးၾကည္မင္းထြန္းမွ သူ႕အား ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။   ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးစိုးလြင္ေအာင္မွ သူ႕အား ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ တရားရံုးသို႕ လာေရာက္ရန္ ဆင့္ေခၚကတည္းက သူသည္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဝမွ်ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဒါရွီေနာ္လြမ္းကိုတရားစြဲဆိုျခင္းမွာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ သူ႕အား ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမွ ရပ္တန္႕သြားေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KWAT) ႏွင့္ Fortify Rights တို႕မွ ကခ်င္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ဒါရွီေနာ္လြမ္းကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ AAPP မွလည္း ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ ယူဆခြင့္တို႕ကို ရပ္တန္႕သြားေစရန္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ကို နည္းလမ္းတစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳျခင္းအား ရပ္တန္႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လြဲမွားစြာ ေဝဖန္မႈမ်ား သို႕မဟုတ္ လြဲမွားစြာ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္မႈမရွိသင့္သည္ကို ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ အသေရဖ်က္မႈစင္စစ္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းသင့္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေနမည့္အစား တရားမမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ တရားမမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထမ္းမဆိုင္ရြာမွ အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသား မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ သူ၏ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရရွိခဲ့ဘဲ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၁၇(၁)ျဖင့္ မႏၱေလးလူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြတစ္ေထာင္က်ပ္ပါ ေပးေဆာင္ေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ သူ၏ရြာမွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕သို႕ျပန္လာစဥ္ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕အ၀င္သို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၅) မွ ဗိုလ္ႀကီးသူရထြန္းဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မွ သူ႕အားစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သူ၏ဖုန္းအတြင္း၌ TNLA စစ္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ၿပီး ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ သူ၏ဓာတ္ပံုမ်ားကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၂၄ တြင္ ခုႏွစ္ရက္ၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးစဥ္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အိပ္ခြင့္မေပးျခင္းတို႕အျပင္ ေရႏွင့္ အစားအစာမ်ား လည္း ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါဟု သူ၏ေရွ႕ေနျဖစ္သူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ သူသည္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႕ လႊဲေျပာင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခမရ (၇၇) မွ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ေမာင္ေမာင္စိုးက တရားလိုျပဳလုပ္၍ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္၁၇(၁)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Burma Campaign UK ႏွင့္ Fortify Rights တို႕မွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၿပီး သူ၏အမႈတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို အေလးေပးထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ AAPP ၏ ေအာက္တိုဘာလ၊ တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး (ခ) အိုက္ယန္းသည္ မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕တြင္ ကေလးစစ္သားျဖစ္သည္ဟု သံသယရွိျခင္းအတြက္ မတရားဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္အတြင္း ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့ဘဲ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို တစ္ႀကိမ္သာၾကားနာခဲ့ရျခင္း၊ ထိုတစ္ႀကိမ္အတြင္း ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့ဘဲ တရားစြဲဆို၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းစသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

သတင္းေထာက္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရန္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစေသာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ကဲ့သို႕ေသာ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ လူတိုင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိခိုက္လ်က္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ ထိုဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္မီေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိေသာ NLD အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္ရန္၊ ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဖန္တီးရန္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လူ႕အခြင့္အေရး မ်ားကို ကာကြယ္သည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ ရွိေကာင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနမ္မွ “ဥပေဒျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာ သက္ေသခံခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ခြင့္တို႕အပါအဝင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္လိုအပ္သည္”ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ AAPP ၏ MHAP အစီအစဥ္မွ ေကာင္ဆယ္လာေဟာင္း ကိုစန္းေဇာ္ေထြး၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားပါဝင္သည့္ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ကဗ်ာႏွင့္ ဓာတ္ပံုစာအုပ္တို႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္နီးပါးၾကာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ ခံစားရမႈမ်ားမွ ႏိုင္ငံ၏ ခက္ခဲေသာ အကူးအေျပာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ေက်ာင္သားတစ္ဦးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကိုစန္းေဇာ္ေထြးသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္အတြင္း အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကိုလည္း အေမး၊အေျဖျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေထာင္တြင္းတြင္ သူသည္ ေရာင္စံုအမႈိက္မ်ားကိုစုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ထိုေရာင္စံုအမႈိက္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အတိုက္အခံျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည္။ သူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃၆ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ အိုင္ဝိုင္းပါဟဲရြာမွ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ၊ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ ရပ္/ေက်းတာဝန္ခံႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ဦးေဌးေအာင္သည္ အုပ္စုဖဲြ႕ ရိုက္ႏွက္ ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး၌ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ဦးေဌးေအာင္သည္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာင္ကုန္းေက်းရြာမွ လူ ၂၀ ခန္႕က သူ႕အား ဆဲဆိုေအာ္ဟစ္ခဲ့ၿပီး ဝါးႏွင့္ႀကံေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖဲြ႕ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထားဝယ္အမ်ားပို္င္ကုမၸဏီ (DDPC) ႏွင့္ အစိုးရဌာနႏွစ္ခုက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၉၄၊ ၂၇၉(က)၊ ၄၂၇၊ ၄၄၇ မ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုထားေသာ လယ္သမား အေရးလႈပ္ရွားသူ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ခရိုင္ ေတာင္သူ လယ္သမား သမဂၢဥကၠဌ ေဒၚရီေထြးသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ သူမ၏ ပထမအႀကိမ္ ရံုးခ်ိန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အာမခံရယူခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထိုေန႕တြင္ပင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚရီေထြးသည္ တနသၤာရီတိုင္း၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္  စာတမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ ရံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံရယူခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ ရံုးခ်ိန္းတြင္ သူမသည္ လက္ထိပ္ခတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရဲလက္စဲြ (ဒုတိယတြဲ)၊ အပိုဒ္ ၁၃၈၂ (၁) တြင္ “အာမခံေပးခြင့္ရေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာသူ တစ္ေယာက္အား ထြက္ေျပးမည့္ လကၡဏာမရွိလွ်င္ သိုမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မည့္ လကၡဏာမရွိလွ်င္ လက္ထိပ္မခတ္ရ၊” အပိုဒ္ ၁၃၈၂ (၃) တြင္ “အသက္အရြယ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိန္းမသားျဖစ္ျခင္း ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ထား၍ လက္ထိပ္မခတ္ဘဲ လံုၿခံဳစြာ ထားႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ထိုသို႕ေသာ သူမ်ားကို လက္ထိပ္မခတ္ရ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  ထိုအျခင္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေဒၚရီေထြး အား လက္ထိပ္ခတ္ထားျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္း သင့္ေတာ္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒအား လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း နည္းဥပေဒသမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အမွီအခိုကင္းေသာ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည့္ ဦးေဌးေအာင္ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္(MNHRC)အား AAPPမွ တိုက္တြန္းပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ထိုအမႈတြင္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အမႈကို တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ မွ်တေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ လိုအပ္ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ မႈမ်ားအား ဦးေဌးေအာင္ေသဆံုးမႈႏွင့္ ဒါရွီေနာ္လြမ္းတို႕၏ အမႈမ်ားမွ ထပ္မံျပသလ်က္ရွိၿပီး လြန္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိဆဲျဖစ္သည္ကိုလည္း ျပသလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းက်ယ္ျပန္႕လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာျခင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္းတြင္ “ႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခြင့္ရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ငူေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုးကာရံျခင္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းအတြက္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ အိုက္ေစာက္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၀ ဦး၏ အာမခံကို ေတာင္ငူခရိုင္ တရားရံုးမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၎တို႕သည္ ပိုက္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း တရားလိုမွ ပုဒ္မ ၄၄၇ မွ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၇ သို႕ ေျပာင္းလဲ တရားစြဲဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ တရားရံုးမွ ပုဒ္မ ၄၂၇ ကို လက္မခံဘဲ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ၆/၁ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ လက္ခံခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ တရားလို ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး၊ တရားလိုဘက္မွ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနတို႕ ရံုးခ်ိန္းမတက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ရံုးခ်ိန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ခန္႕က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ အိုက္ေစာက္ေက်းရြာေန ေဒသခံေတာင္သူ ၅၉ ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမဧက ၃၄၅ ဒသမ ၅၀ ကို ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္အတြက္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ႏႈတ္မိန္႕ျဖင့္သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ပိုလွ်ံေသာေျမမ်ားကို ျပန္မေပးခဲ့ဘဲ ေတာင္သူတခ်ိဳ႕ကို သီးစားခ်၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ကာ ၿခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေတာင္သူမ်ားတြင္ သီးႏွံအခြန္ေျပစာမ်ားသာမက လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားပါရွိသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိခဲ့ေသာ၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းလည္းမရွိခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ လယ္သမားမ်ား တရားစြဲဆိုခံေနရျခင္းသည္ တရားမွ်တျခင္းမရွိပါ။ စီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳၿပီး ပိုလွ်ံေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္လယ္သမား ၅၉ ဦးထံသို႕ ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္သည္။ ပိုလွ်ံေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းမျပဳမီ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ လယ္သမားမ်ားထံသို႕ သီးစား အငွားခ်ထားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ ေရတြက္၍မရႏိုင္ေသာ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ၎တို႕၏ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိျခင္းမရွိေသးပါ။ အစိုးရသည္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုအမႈသည္ အမႈမ်ားစုအနက္မွ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းရမည့္အမႈတစ္မႈျဖစ္သည္ကို ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းကို ဆန္႕က်င္ျခင္းအတြက္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ထိုလယ္သမားမ်ား၊ အျခားလယ္သမားမ်ားအားလံုးႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အား စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးရုပ္သိမ္းသင့္ၿပီး မူလပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္သမားမ်ားထံသို႕ လယ္ယာေျမ မ်ားကိုအျမန္ဆံုးျပန္လည္ေပးအပ္သင့္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမဧက ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႕ အခ်က္သံုးခ်က္ တင္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သံုးခ်က္မွာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္၊ တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည္မွာ မွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ ထုိလယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္သင့္သည္ဆိုေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အားထည့္ေပးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းကိုရပ္ထားၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို အရင္ဆံုး ေျဖရွင္းၿပီးမွ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အခ်ိန္ခန္႕က စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္း အတြက္ ရြာ ၁၁ ရြာမွ လယ္ယာေျမဧက ၆၀ဝ၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမွ ဧက ၂၃၀၀ ေက်ာ္ကို လယ္ယာေျမ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အစိုးရမွ ထိုကိစၥကို အျမန္ဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုစားျခင္းအျဖစ္ နစ္နာေၾကးေပး ျခင္း၊ မူလပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ အိမ္ရာမဲ့ျခင္း၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္းတို႕အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရရွိမည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအေျခခံသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ စားဝတ္ေနေရးုျဖစ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အငွားခ်ထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၎၏တာဝန္ျဖစ္ေသာ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာရရွိခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရေဟာင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအစိုးရသည္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြသင့္သည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိပါသည္။

ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းမည္ဟု ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါတည္ဆဲဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမသိမ္းဥပေဒေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ နစ္နာေၾကးေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမသိမ္းခံရေသာ ရြာမ်ား၊ အိမ္မ်ားအသိမ္းခံရလွ်င္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႕ကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ထားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းရန္အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေျမသိမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႕ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္းအဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကိုလိုနီေခတ္ကာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒ၏ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ အဓိပၸာယ္ဖြယ့္ဆိုခ်က္သည္ အစိုးရေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ေျမသိမ္းရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ၎တို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို မွီခိုေနရေသာ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးမႈကို အနည္းငယ္ မွ်ေသာ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေခတ္မမီွေတာ့ ေသာ ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ေျမသိမ္းဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ပို၍တင္းၾကပ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈထားရွိရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကး သို႕မဟုတ္ လယ္ယာေျမျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုဥပေဒမ်ားကို အစိုးရမွ ယခုႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈကိုေဆာင္ရြက္မည္ဟု AAPP မွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၂၈၇၈၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉၆၂၈၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ November MiR (Burmese)

တလအတြင္းသတင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ November Chronology (Burmese)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 46 remainging PP list (bur) Updated on Nov 30, 17

၆၆(ဃ) စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated